Voor wanneer de groene tax shelter?

Sven Gatz heeft al enkele malen een tax shelter aangekondigd voor de game-industrie. (1) Hij heeft ook al beloftes gedaan naar de beeldende kunsten toe. (2)

“Allemaal goed en wel, maar voor wanneer is de groene tax shelter?”, vraagt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove zich af?

“Via de tax shelter kunnen bedrijven momenteel hun investeringen in de film- en televisieproducties en podiumkunsten voor 150% van hun vennootschapsbelasting aftrekken. Dit is wat de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz nu ook bepleit voor de game-industrie.
Allemaal goed en wel, maar uiteindelijk gaat het om gederfde belastinginkomsten en daarin moeten politieke keuzes gemaakt worden. Dat is ook de reden waarom sp.a onlangs een wetsvoorstel heeft ingediend om de fiscale en sociale voordelen voor profsporters af te schaffen. (3)

Sven Gatz lanceert regelmatig van die voorstellen, hoewel het over fiscaliteit gaat en bijgevolg een federale bevoegdheid is. Maar waarom reageert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege niet op dezelfde offensieve manier ten voordele van een groene tax shelter? Via zo een groene tax shelter stellen wij voor dat bossen en natuurgebieden die door bedrijven gefinancierd zouden worden, maar opengesteld worden voor het publiek, eveneens van zo een aftrek zouden kunnen genieten.
Is meer groen niet meer prioritair, gezien de CO2-problematiek en de luchtvervuiling?"

 

(1) Belgische games moeten een level hoger, vindt Gatz. De Morgen, 22-08-2018, p. 16.
(2) ’Als decoratie aftrekbaar is, waarom kunst dan niet?’ De Standaard, 06-06-2018, p. D4.
(3) SP.A wil af van RSZ-voordeel voor voetballers. Het Nieuwsblad, 01-08-2018, p. 1.

Zie ook De groene tax shelter moet er komen! van 25-02-2014 op deze website.