Vlaamse regering deed niets om grondwater op peil te houden

Dat is de titel van een bijdrage op de website van Het Laatste Nieuws op woensdag 4 december 2019.

Het artikel handelt over de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan bevoegd minister Zuhal Demir over de te lage grondwaterproblematiek in Limburg als gevolg van de droogteperiodes.

Hieronder vindt u het artikel (1) 

 
    

 

Hieronder vindt u het persbericht.

“Vlaamse regering deed niets om grondwater op peil te houden”

Het Vlaamse land lijdt nog steeds onder de gevolgen van de droge zomer van 2018. In die periode van hitte en droogte slonk het grondwater weg. De voorbije maanden viel er wel wat regen, maar dat was allesbehalve voldoende om het lage waterpeil op te krikken. Vooral in Vlaams-Brabant en Limburg blijven er zeer lage grondwaterstanden bestaan.

Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger voor sp.a, vroeg Minister van Omgeving Zuhal Demir in een schriftelijke vraag om uitleg. “Daarin vroeg ik haar welke maatregelen er in het verleden genomen werden en wat ze zelf in de toekomst van plan is om de waterreserves te beschermen.”

Demir antwoordde Vandenhove dat er in het verleden geen specifieke maatregelen werden genomen door haar voorgangers Koen Vandenheuvel en Joke Schauvliege. “De Vlaamse regering deed met andere woorden niets om het grondwater op peil te houden. Nochtans is het meer dan ooit nodig om hier specifiek aandacht voor te hebben binnen een globaal en gecoördineerd beleid”, aldus Vandenhove.

Het laatste rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) toont aan dat de grondwaterstanden lichtjes herstellen, maar op de meeste plaatsen toch zeer laag blijven. “Om het tekort in Limburg weg te werken zou het deze maand bijna aanhoudend en veel moeten regenen. Ik zie dat niet gebeuren. Voor ons is grondwaterbeheer een essentieel element van een klimaatadaptatiebeleid. De vorige regering ondernam geen stappen. We zullen de nieuwe regering op de vingers tikken als ze niet beter doet”, besluit Vandenhove.