Vlaams geld gebruiken voor armoede en voor cultuur, jeugd en sport

Vorige woensdag 17 juni 2020 heeft het Vlaams parlement beslist om financiële middelen vrij te maken voor armoede enerzijds en voor cultuur, jeugd en sport anderzijds voor de Vlaamse gemeenten om de gevolgen van Covid-19 op te vangen.

Het noodfonds cultuur, jeugd en sport gaat in het totaal om 83 993 210,86 euro.
De subsidie voor lokale armoedebestrijding bedraagt 30 000 000 euro.
De éne helft is bestemd voor armoedebestrijding, de andere helft is een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens.
Sint-Truiden krijgt 615 872,63 euro voor cultuur, sport en jeugd en 93 190,08 euro voor armoedebestrijding.

“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Vlaanderen ondersteunt daarmee direct de gemeenten.

De middelen worden niet geoormerkt. Met andere woorden, strikt genomen mogen de gemeenten deze subsidies voor alles gebruiken.
Vlaanderen geeft daarmee maximaal autonomie aan de lokale besturen.

Deze methodiek is ook toegepast bij de verdeling van het OPEN ruimtefonds vorig jaar.
Hierbij gaat het om meer aandacht voor meer groen, meer bossen en/of om de betonstop aan te pakken.

Het is positief dat gemeenten dit extra geld kunnen gebruiken zonder al teveel administratieve verplichtingen.
Het bevestigt een maximaal vertrouwen in de gemeentelijke autonomie.
Dat is een keuze vanuit Vlaanderen, maar natuurlijk bestaat het risico dat sommige gemeenten dat geld enkel gaan gebruiken om hun begrotingen op te smukken en het niet specifiek gaan besteden, waarvoor het eigenlijk bestemd is.
Waarom geen evaluatie inbouwen om na te gaan hoe de Vlaamse gemeenten omspringen met deze maximale vrijheid?

Er zijn heel wat gemeenten, die vanuit de eigen begroting al een aantal initiatieven genomen hebben naar kansarmen en naar het verenigingsleven toe.
De stad Sint-Truiden heeft dat (nog) niet gedaan ondanks onze sp.a-voorstellen. (2)

Als sp.a hopen we dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid zich nu niet gaat beperken tot de integrale besteding van de Vlaamse middelen voor deze doelgroepen, maar zelf ook inspanningen gaat doen, zoals in heel wat andere gemeenten gebeurd is.

Wij zullen als sp.a het dossier strikt opvolgen.”