Verhoging maaltijdcheques voor het provinciepersoneel

Op voorstel van gedeputeerde van Personeel Ludwig Vandenhove zullen de maaltijdcheques voor het provinciepersoneel verhoogd worden van 4,00 euro naar 6,00 euro per gewerkte dag.

De deputatie van woensdag 24 mei 2017 had zich al principieel akkoord verklaard, tijdens het Hoog Overlegcomité op vrijdag 2 juni 2017 toonden de vakbonden zich unaniem tevreden.
Het dossier wordt nu geagendeerd op de zitting van  de provincieraad van woensdag 21 juni 2017 en de regeling wordt dan van kracht op  vrijdag 1 september 2017.

"Ik ben blij", zegt Ludwig Vandenhove.
"Als echte believer van de overheid, vind ik dat we ervoor moeten zorgen dat we de ambtenaren regelmatig kunnen belonen.
De mogelijkheden daartoe zijn eerder beperkt ten opzichte van hun collega's in de privé-sector."   

 

Zie ook Nieuwjaarsreceptie provinciepersoneel van 03-01-2017 op deze website.