Vergroening van schooldomeinen in vijf vragen

In het kader van het subsidiereglement rond de vergroening van schooldomeinen en speelplaatsen is er de handige folder ‘Vergroening van schooldomeinen in vijf vragen’ uitgebracht.

U vindt het voorwoord van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove hieronder.

Wie de folder wenst, kan terecht bij het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) via mail pnc@limburg.be of via telefoon 011 26 54 50.

Het integraal subsidiereglement is terug te vinden op Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van vergroeningsprojecten van schooldomeinen.
Voor meer informatie kan u terecht op Vergroeningsprojecten van schooldomeinen.

 

Zie ook Vergroen je speelplaats van 18-04-2018 en Vergroening schooldomeinen en speelplaatsen van 15-03-2018 op deze website.

Tags: