Verbod op wilde dierenmarkten en op lang afstandsvervoer van dieren

“Vlaanderen moet meer druk uitoefenen voor een internationaal verbod op wilde dierenmarkten en het lang afstandsvervoer van dieren aan banden leggen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove stelde hierover een vraag aan viceminister-president en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 20 mei 2020.

“Op de eerste vraag antwoordde de minister dat dat een federale aangelegenheid is en dat hij voorstander is van een regionalisering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Flauw! Ook vanuit Vlaanderen kan hij internationaal en Europees druk uitoefenen.
De N-VA gebruikt nu éénmaal alle argumenten om België verder op te splitsen, hoewel Covid-19 net aangetoond heeft dat net een her federalisering van bevoegdheden, zoals de gezondheidszorg, nodig is.

Mijn tweede voorstel -verbod op lang afstandsvervoer van dieren- krijgt de steun van Ben Weyts. Het is dus kwestie om hier zo snel mogelijk een meerderheid in het Vlaams parlement voor te vinden.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn