Politizone S-G-N

De jonge fietser in het verkeer!

In het kader van ‘de week van de zachte weggebruiker’, georganiseerd door de preventiedienst, de jeugddienst en de sportdienst in samenwerking met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, vond er op dinsdag 8 mei 2007 opnieuw de inmiddels traditionele actie ‘de jonge fietser in het verkeer’ plaats. Burgemeester Ludwig Vandenhove is immers van mening dat verkeersopvoeding best op zo jong mogelijke leeftijd begint.

Eerste dierenpolitie in Wallonië!


Hoei is de allereerste gemeente in Wallonië die een dierenpolitie krijgt!

Nachtwinkels en automaten: evenveel overlast?

Op 1 maart 2007 is de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening in werking getreden. Omdat de wetgeving niet duidelijk is over de voedingsautomaten die steeds meer en meer opduiken in het straatbeeld, stelde burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> op donderdag 22 maart 2007 een parlementaire vraag in de Senaat. Hij is ervan overtuigd dat deze automaten evenveel overlast veroorzaken als nachtwinkels.

Nieuwe borden 'u rijdt te snel'!

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat door iedereen ernstig genomen moet worden. Dit staat ook zo vermeld in het verkeersactieplan van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Het is de bedoeling om het aantal verkeersongevallen nog terug te dringen.

Succesvolle securityavond voor brandstofhandelaars!

Op maandag 12 maart 2007 heeft de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in samenwerking met de Limburgse Federatie voor Brandstofhandelaars een securityavond voor brandstofhandelaars georganiseerd.
Eerder is dit ook al gebeurd voor andere specifieke doelgroepen van handelaars en/of middenstanders.

Sint-Truiden voortrekker in toepassing nieuwe wet nachtwinkels!

Nachtwinkels duiken tegenwoordig steeds vaker op in het straatbeeld. Er is blijkbaar een wijziging in het koopgedrag, waarbij de burger zich meer en meer wendt tot dit soort winkels. Zij vervangen bij manier van spreken zelfs voor een stuk de vroegere buurtwinkels, waar de activiteit zich tijdens de dag afspeelde.

Bewoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voelen zich veilig!


Op vrijdag 9 maart 2007 werd de veiligheidsmonitor van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld.
De burger voelt zich veilig in de drie gemeenten en evalueert de werking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken positief. De cijfers zijn merkelijk beter dan het Belgische gemiddelde en zijn nog verbeterd ten opzichte van 2004.

Kleurwedstrijd 'het gordeldier': 270 kinderen kleuren voor de politie!

225 kinderen en ouders bezochten op woensdag 14 februari 2007 de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Burgemeester - senator Ludwig Vandenhove roept Ronde Tafel samen rond verwaarloosde dieren!

De persoon in Gelinden, die vorig jaar al eens veroordeeld werd voor zware dierenverwaarlozing in Sint-Truiden, is enkele weken geleden opnieuw betrapt op ernstige dierenverwaarlozing.

1250 leerlingen volgen verkeersles in het verkeerspark!

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken heeft in haar zonaal veiligheidsplan altijd al de verkeersproblematiek als een belangrijk veiligheidspunt ingeschreven. Teneinde op preventief vlak aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid voor de leerlingen, wordt onder andere, naast talrijke andere acties, gedurende 6 weken een onderricht gegeven aan 1250 leerlingen binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Politizone S-G-N