Politizone S-G-N

In Sint-Truiden zijn bedelaars niet welkom!

“De aanwezigheid van bedelaars in een stad of een land zeggen wat mij betreft iets over die stad of dat land,” aldus Ludwig Vandenhove. “Een stad of een land hebben immers de plicht, of moeten zeker die ambitie hebben, om ervoor te zorgen dat mensen niet tot de bedelstaf veroordeeld worden.”

Hondenpoepborden op nieuwe plaatsen in het straatbeeld!

Hondenpoep is één van die problemen die door heel wat mensen als storend worden ervaren. Zowel mensen die zelf geen hond hebben, als hondenbezitters zijn het hierover eens.

Lokale politie krijgt gemiddeld 28 oproepen per maand van verloren gelopen dieren!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hecht veel belang aan het welzijn van dieren. Daarom bestaat er binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken al sedert 2002 een aparte afdeling die zich bezighoudt met dierenwelzijn: de dierenpolitie.

10 000,00 EUR schoolverkeerscheques aan deelnemende scholen!

Sinds 2004 sluit de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken jaarlijks een verkeersactieplan af met de federale overheidsdienst Mobiliteit en Verkeer om de verkeersveiligheid te verhogen. Die overheidsdienst stelt dan extra financiële middelen ter beschikking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Stad Sint-Truiden verbiedt alcoholische dranken in automaten!

De stad Sint-Truiden heeft via een gemeentelijk politiereglement een verbod goedgekeurd om alcoholische dranken te verkopen in de drankautomaten.

Fietsverlichtingssets voor leerlingen van het zesde leerjaar uitgedeeld!

Hoofdcommissaris van politie - korpschef Philip Pirard van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester Ludwig Vandenhove deelden ook dit jaar, tijdens de maand juni, opnieuw fietsverlichtingssets uit aan de leerlingen van het 6e leerjaar.

De wijkinspecteurs bezoeken 70 - 75-jarigen!

Binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd, op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove, in het begin van 2006 gestart met het bezoek van de 75-plussers. In totaal werden 4.564 75-plussers persoonlijk bezocht door de wijkinspecteurs (534 in/> Nieuwerkerken, 730 in/> Gingelom en 3.300 in/> Sint-Truiden).

E-loket bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft op haar website het elektronisch klachtensysteem geïnstalleerd. Dit betekent dat de burger voor bepaalde misdrijven zich niet meer naar de kantoren van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  moet begeven om een klacht neer te leggen.

Ludwig Vandenhove zetelt opnieuw in de Adviesraad van burgemeesters!

Tijdens de laatste ministerraad van 27 april 2007 keurde de regering het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) goed dat de leden van de Adviesraad van burgemeesters voor de komende drie jaar benoemt.

Veilig op vakantie! Goed verlof!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken houdt toezicht op uw woning tijdens uw vakantie of tijdens andere periodes van afwezigheid zoals bijvoorbeeld een begrafenis, huwelijk, ziekte, enz. Dat wil zeggen dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken tijdens de patrouilles langs uw woning rijdt om een oogje in het zeil te houden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Politizone S-G-N