Uitspraak: "Verstandige beslissing om de civiele veiligheid niet te regionaliseren."

“Het is een verstandige beslissing om de civiele veiligheid en bijgevolg de brandweer en de civiele bescherming niet te regionaliseren.


Ten eerste vind ik dat deze bevoegdheid, net zoals de politie, federaal moet blijven.
Ten tweede zou dit de aan gang zijnde brandweerhervorming, met alle onduidelijkheden en financiële consequenties voor gemeenten en steden, nog meer vertragen.”

Burgemeester Ludwig Vandenhove zei dit op vrijdag 21 oktober 2011 tijdens het 2-jaarlijks provinciaal congres van de Koninklijke Limburgse Brandweerbond dat naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden in Sint-Truiden op Stayen plaatsvond.