Tweede feestmaal voor sociaal zwakkeren in de hotelschool van Terbiest!

In navolging van de succesvolle eerste editie in 2006, waarbij een 60-tal sociaal zwakkeren een overheerlijk feestmaal aangeboden kregen, slaan ook dit jaar, voor de tweede editie, een aantal partners de handen in elkaar op vrijdag 16 maart 2007.


Net als vorig jaar zorgen de leerkrachten en leerlingen van de hotelschool Terbiest, op initiatief van de directeur mevrouw Marie-Thérèse Boyen, voor de praktische uitwerking en organisatie van het feestmaal. Daarenboven doet het oudercomité van de school ook nog een duit in het zakje waardoor het feestmaal kan uitgroeien tot een echt festijn.Een nieuwe partner dit jaar is de vrije school voor buitengewoon onderwijs De Regenboog. In deze school leren jongeren, die het wat moeilijk hebben met studeren, een aangepast vak. Met hun kook- en bakvaardigheden zullen zij er zorg voor dragen dat alle deelnemers aan het feestmaal een lekker aandenken, in de vorm van koekjes, mee naar huis kunnen nemen. De leerlingen zullen dit zelf, samen met de directeur de heer Hugo Vandenborne, op het einde van het feestmaal overhandigen.

De samenwerking van hotelschool Terbiest, uit het gemeenschapsnet, en de vrije school voor buitengewoon onderwijs De Regenboog is vrij uniek. Deze netoverschrijdende samenwerking bezorgt het initiatief een echte meerwaarde. Ongeacht het onderwijsnet, de achtergrond of de gezindheid slagen directies, leerkrachten en leerlingen van beide scholen erin om de handen in elkaar te slaan voor het welslagen van dit project. Het is deze ingesteldheid die ervoor zorgt dat mensen in het algemeen, en scholen in het bijzonder, elkaar beter leren kennen, begrijpen en waarderen, ongeacht het onderwijsnet.

Om op een discrete manier de doelgroep te bereiken werd, net als vorig jaar, contact opgenomen met de heer Marcel Sneyers, voorzitter van het Sint-Vincentiusgenootschap in Sint-Truiden. Deze organisatie, waar het stadsbestuur van Sint-Truiden een structureel goede samenwerking mee heeft, staat, in alle stilte, op de bres voor de zwakkeren in Sint-Truiden. Ondanks het feit dat wij in Vlaanderen op één van de beste en rijkste plaatsen van de wereld leven (zonder het vaak te beseffen), is er ook bij ons een toenemende groep, die op en/onder de armoedegrens leeft. Met een beetje herverdeling zou dit probleem kunnen aangepakt worden.

Natuurlijk, koken kost geld. Om die reden doet het mij enorm plezier dat ook dit jaar de verenigde serviceclubs van Sint-Truiden, onder voorzitterschap van de heer Eric Stas, bereid zijn het initiatief financieel onder hun hoede te nemen. Dankzij het sociaal en financieel engagement van de verenigde serviceclubs kunnen wij aan de meest kwetsbare groep uit onze samenleving een onvergetelijk feest aanbieden.

Het is dan ook met heel veel vreugde en oprechte fierheid dat ik vandaag de tweede editie van het feestmaal mag aankondigen. Dankzij de samenwerking van alle ‘mensen van goede wil’, en met het hart op de juiste plaats, geven wij een aantal zwakkeren, die het heel moeilijk hebben in onze samenleving, een dag vol vreugde en plezier.

Het is goed dat dit initiatief plaatsvindt. Onder andere ook de koepel van de Christelijke Werknemersorganisaties (ACW), enkele restaurantuitbaters en de verenigde serviceclubs hebben eerder al initiatieven in die zin genomen. Toch blijf ik echter dromen van één groot feestmaal op kerstavond voor alle sociaal zwakkeren, zoals bijvoorbeeld in Oostende, waaraan diverse horeca- en andere zaken, serviceclubs, sociale organisaties, etc. hun medewerking verlenen.