Theoretisch rijbewijs in Koninklijk Atheneum (KA) Sint-Truiden!

2 000 jongeren uit 25 Vlaamse scholen krijgen dit schooljaar de kans om hun theoretisch rijbewijs op de schoolbanken te behalen. Het proefproject ‘Rijbewijs op School’ is een initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt.


Omdat het om een proeffase gaat, koos de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) bij de selectie van de kandidaat-scholen voor een evenwichtige verdeling over de provincies, de netten en de richtingen.

Via rijbewijs op school krijgen 2 000 leerlingen uit de derde graad een lessenpakket van 8 uur verkeerseducatie. Na het volgen van die lessenreeks kunnen ze in hun eigen school gratis het theoretische rijexamen afleggen. Het lessenpakket wordt opgesteld door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met de rijscholen. Dit jaar nog zullen de eerste rijexamens in een school worden afgenomen.


Voor de lessen wordt beroep gedaan op de professionele lesgevers van de rijscholen.
Maar het gaat om meer dan louter technische verkeerslessen. Naast de voorbereiding op het theoretische rijexamen is duurzame mobiliteit prominent in de 8 uur opleiding aanwezig. Ook onderwerpen als verkeersveiligheid, milieu en de bewuste keuze voor een voertuig zullen aan bod komen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde zal voor deze input instaan.

“Als burgemeester van de stad Sint-Truiden ben ik uiteraard fier dat een school uit Sint-Truiden geselecteerd is”, aldus Ludwig Vandenhove.