Tewerkstellingspremies voor middenstanders en kleine en middelgrote ondernemingen!

Alle overheidsniveaus moeten bijdragen aan de tewerkstelling, ook gemeente- en stadsbesturen.

Als stadsbestuur van Sint-Truiden beseffen we weliswaar dat het gemeentelijk niveau enkel een aanvullende rol kan spelen op het vlak van de economische tewerkstelling. Nochtans mag geen enkele mogelijkheid onbenut gelaten worden.Naast het creëren van een positief algemeen kader en imago voor de stad Sint-Truiden, maximale tewerkstelling bij de stad zelf in functie van een goede dienstverlening aan de burger en een goede opvang en begeleiding van moeilijk plaatsbare werklozen, startte de stad Sint-Truiden in 2005 ook een rechtstreeks initiatief naar de economische tewerkstelling in Sint-Truiden toe. Ook dit jaar kunnen de middenstanders en de kleine en middelgrote ondernemingen op ondersteuning vanwege het stadsbestuur rekenen. Meer zelfs, er werd een verhoging van de premie voor bijkomende personeelsleden doorgevoerd. In plaats van 250,00 EUR per bijkomend personeelslid kan een onderneming nu rekenen op 350,00 EUR.

Het gaat om twee maatregelen:
-       alle in Sint-Truiden gevestigde bedrijven met 1 tot 9 werknemers in dienst, krijgen een forfaitaire premie van 150,00 EUR;
-       per voltijds equivalent personeelslid dat in 2005 bijkomend in dienst genomen is ten opzichte van 2004, krijgt elk bedrijf een forfaitaire tewerkstellingspremie van 350,00 EUR.

Deze initiatieven zijn genomen in samenspraak en na overleg met de representatieve middenstandsorganisaties, te weten de Verenigde Handelaars en de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)-Sint-Truiden.

Met deze bijzondere maatregelen moet de stad Sint-Truiden erin slagen haar tewerkstellingscijfers nog te verbeteren. Immers, Sint-Truiden scoort wat dat betreft goed in vergelijking met andere steden in Limburg en Zuid-Limburg. Enkele cijfers ter illustratie:
-          de werkgelegenheidsgraad in Sint-Truiden is 74 % (dit wil zeggen dat de jobs en bedrijven in Sint-Truiden aan 74 % van de Truienaars een job bezorgen), de werkzaamheidsgraad in Sint-Truiden is 65,8 % (dit wil zeggen dat bijna 66 % van de Truienaars tussen 18 en 65 jaar aan het werk is) en het aantal werkloze Truienaars bedraagt 8,42 % (cfr. het Limburgs gemiddelde bedraagt 9,28 %);
-       het industrieterrein van Brustem doet het goed. Op het lokale bedrijventerrein zullen er binnenkort 21 bedrijven gevestigd zijn met een totale oppervlakte van ongeveer 12 ha/>. Dit betekent een totale tewerkstelling van 272 mensen, waarbij er 123 nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. Voor wat het regionale bedrijventerrein betreft gaat het over 3 bedrijven op een totale oppervlakte van ongeveer  3,5 ha/> en een totale tewerkstelling van 33 mensen. Momenteel worden nog 9 aanvragen onderzocht voor het bedrijventerrein met een tewerkstelling van ongeveer 100 mensen;
-       uit cijfers van de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)-Limburg blijkt dat het aantal zelfstandige ondernemers in Sint-Truiden van 2000 tot 2004 gemiddeld gegroeid is met 8,6 %.