Testbaan Punch Powertrain moet naar industrieterrein Brustem

"Zoals fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Filip Moers al enkele malen gezegd hebben, is er voor sp. a Sint-Truiden maar één mogelijke locatie voor de geplande testbaan van Punch Powertrain: het industrieterrein in Brustem", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Wij betreuren dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden nalaat om volop voor deze optie te gaan.

Vaagheid blijft troef.
Het beste voorbeeld daarvan is het advies dat aan de provincie Limburg werd overgemaakt.
De formulering in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Brustem, dat afgelopen maandag 17 juni 2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad - sp.a stemde tegen -, bevestigt die onduidelijkheid. Er wordt een afbakening voorzien, maar toch blijft de bestemming ‘agrarisch gebied’ staan.

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid moet veel duidelijker zijn. Maar dat gebeurt niet. Nochtans is de coalitie in de Limburgse deputatie dezelfde als in Sint-Truiden. We kunnen er toch van uitgaan dat de lokale vertegenwoordigers iets te zeggen hebben aan hun partijgenoten in de provincie Limburg. Of is dit niet zo?
Samen met alle omwonenden zullen wij als sp.a Sint-Truiden druk zetten op de deputatie om te kiezen voor de enige mogelijk locatie voor de kombaan: het industrieterrein in Brustem.

De timing?
De voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is voorzien voor de provincieraadszitting van november 2019.
Dan volgt een openbaar onderzoek, het advies van de Provinciale Commissie van Ruimtelijke Ordening (PROCORO) en dan pas de de definitieve vaststelling door de provincieraad.

Er is dus nog wat tijd, maar we moeten waakzaam zijn!
De buurt kan blijven rekenen op de sp.a."

Foto: punchpowertrain.com