Succesvolle securityavond voor brandstofhandelaars!

Op maandag 12 maart 2007 heeft de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in samenwerking met de Limburgse Federatie voor Brandstofhandelaars een securityavond voor brandstofhandelaars georganiseerd.
Eerder is dit ook al gebeurd voor andere specifieke doelgroepen van handelaars en/of middenstanders.


De ongeveer 30 aanwezige brandstofhandelaars van heel Limburg waren zeer tevreden.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert reeds jaren een doelgroepenbeleid.
Bedrijven en middenstanders zijn hiervan twee belangrijke groepen.
Op vraag van de Limburgse Federatie voor Brandstofhandelaars heeft de lokale politie Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken deze informatieavond, samen met de private firma Crime Control, georganiseerd.
Immers, brandstofhandelaars zijn een bijzondere beroepscategorie.
De handelaars zijn permanent op weg om grote hoeveelheden brandstof te leveren aan huis.
Meestal wordt er ook ter plaatse cash een betaling gedaan voor de geleverde brandstof. Op deze wijze vormen de brandstofverdelers een bijzondere doelgroep voor mogelijke criminele activiteiten.

Op deze informatieavond heeft Crime Control tal van nuttige tips en praktijkvoorbeelden gegeven rond onder andere omgaan met agressieve klanten, overvalpreventie, veilig omgaan met geld, diefstal, intimidatie, hold-up, etc.
Tijdens deze securityavond konden de ondernemers en hun personeel kennis maken met praktische oefeningen.
Ze werden in voor hen herkenbare, moeilijke situaties gebracht.
Door middel van rollenspelen werd hen geleerd hoe ze daar het best op reageren.

Ook naar de toekomst toe zal de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dit doelgroepenbeleid in het algemeen en naar specifieke groepen van middenstanders toe in het bijzonder verderzetten.