Subsidies voor dierenasielen? Ja!

“Ik vind dat in het Vlaamse regeerakkoord (eindelijk) voorzien moet worden dat dierenasielen Vlaamse subsidies kunnen krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik ben daar al jaren pleitbezorger voor, al van in het federaal parlement toen dierenwelzijn nog een federale bevoegdheid was.
Nu moeten dierenasielen grotendeels overleven met subsidies van provincies en gemeenten, met lidgelden en met de opbrengst van allerlei activiteiten, waar de vrijwilligers heel wat tijd insteken.
Die Vlaamse subsidies moeten bestaan uit personeels- en werkingskosten en uit financiële middelen voor infrastructuur.

Dierenwelzijn leeft sterk bij de bevolking en goed functionerende dierenasielen spelen een belangrijke rol spelen bij dat dierenwelzijn.
We mogen de verantwoordelijkheid hiervoor niet langer enkel bij de vrijwilligers leggen.

Binnen Vlaanderen zouden er een aantal regio’s afgebakend moeten worden, waar een dierenasiel gevestigd is of zou kunnen gevestigd worden.

Die dierenasielen zouden een minimum kwaliteit moeten garanderen door te voldoen aan een aantal voorwaarden, die vanuit Vlaanderen decretaal zouden bepaald worden.
Er kan gewerkt worden met een maximale gemiddelde afstand dat dierenasielen van elkaar gesitueerd mogen zijn.
Het plan moet het ganse grondgebied van Vlaanderen bestrijken en moet niet noodzakelijk stoppen aan de provinciegrenzen.

De vzw Dierenvrienden, die het dierenasiel in Sint-Truiden uitbaat, werkt bijvoorbeeld al voor een aantal Brabantse gemeenten.

In mijn model zouden gemeenten moeten aansluiten bij een dierenasiel.
Zij zouden hiervoor kunnen rekenen op een zekere dienstverlening in ruil voor een bijdrage per inwoner. Zo werkt dit nu al bij een aantal dierenasielen.
Provincies en gemeenten zouden dan kunnen werken met aanvullende subsidies.

Op mij kunnen de dierenasielen rekenen.”