Stopt LRM definitief met de plannen om steenkoolgas te ontginnen?

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) zou de plannen om eventueel steenkoolgas te ontginnen in de Limburgse onderlagen (van de frigo) in de diepvries steken.

De redenen?
In maart 2015 stapte de Australische firma Dart Energy uit 'Limburg gas' en andere firma's tonen geen interesse. Bovendien is olie goedkoper geworden, waardoor investeerders geen zin meer hebben om gas te gaan winnen in Limburg. Gas is eveneens maximaal een overgangsbron van fossiele naar duurzame energiebronnen.

"Ik ben er altijd tegen geweest", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
"De gevolgen voor ons leefmilieu zijn veel te negatief. Ik heb mij daarom ook verzet tegen de mogelijke plannen om in de Nederlandse-Belgische grensstreek zulke ontginningen mogelijk te maken.
Het staat haaks op ons Limburgs streefdoel om CO2-neutraal te worden tegen 2050.
LRM moet definitief stoppen met deze plannen." 

 

Zie onder andere Gedeputeerde wil mijngasplannen definitief weg. www.radio2.be/limburg, 12-01-2018.

Zie ook Geen steenkoolgas in Limburg! van 16-03-2015 op deze website.

 

Tags: