Stemrecht Europese Unie (EU)- en niet-EU-burgers succes?

Als we de media mogen geloven is dit geen succes en is er maar weinig interesse vanwege deze groep om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit te brengen.


Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat we iets voorzichtiger met conclusies moeten zijn.

In feite zou er een grondige analyse, ja zelfs wetenschappelijk onderzoek moeten gebeuren waarom bepaalde buitenlanders zich ingeschreven hebben en anderen niet. Bovendien blijkt over het algemeen bij nieuwe wetten, decreten of zelfs gemeentelijke reglementen (nochtans dicht bij de burger!) dat burgers er ettelijke keren, vaak met dure sensibiliseringsacties moeten op attent gemaakt worden vooraleer ze er zich bewust van zijn. En laten we eerlijk zijn: heel wat steden en gemeenten hebben nagelaten dit te doen inzake dit stemrecht voor buitenlanders.


In Sint-Truiden liggen de cijfers relatief hoog in vergelijking met andere steden en gemeenten. Voor wat de niet-EU-burgers betreft, zelfs procentueel het hoogste in Limburg, op uitzondering van Alken, maar daar zijn dan ook maar 20 potentiële kiezers.
Dit heeft enerzijds te maken met een sensibilisering vanuit de integratiedienst (alle betrokkenen zijn tweemaal individueel aangeschreven), anderzijds vooral met het werk op het terrein en naar de diverse groepen nationaliteiten toe door de organisatie Masala.
Masala zal, samen met de stedelijke integratiedienst, in september ook nog voorlichtingsvergaderingen geven over de techniek van de verkiezingen, met andere woorden hoe hun stem correct en wettelijk kan uitgebracht worden.

Hieronder volgen de cijfers voor Sint-Truiden:
-          er waren potentieel 394 EU-kiezers, waarvan er 75 zich ingeschreven hebben, of 19,04%, ongeveer de gemiddelde score in Limburg;
-          er waren potentieel 217 niet-EU-kiezers, waarvan er 80 zich ingeschreven hebben, of 36,87%;
-          in het totaal waren er dus 611 potentiële buitenlandse kiezers, waarvan er 155 zich ingeschreven hebben, of 25,37%.