Stadsbestuur Sint-Truiden werkt samen met vzw Okazi voor inzameling van textiel

Vanaf zondag 1 april 2012 gebeurt het inzamelen van textiel enkel nog huis-aan-huis door de serviceclub Lions (twee maal per jaar op Paasmaandag (dit jaar uitzonderlijk op palmzondag) en op 11 november-Wapenstilstand) en door de vzw Okazi.
Op het containerpark en (eventueel) op privé-domein staan nog kledingcontainers.


Tot nu gebeurde dit, buiten het initiatief van de Lions serviceclub Sint-Truiden, via textielcontainers, die op verschillende plaatsen op openbaar domein op het grondgebied van Sint-Truiden en op het containerpark stonden en waar de bevolking de oude kleding kon naartoe brengen.

De aanleiding voor deze beslissing was het veelvuldig achterlaten van allerhande afval en vuil, dus sluikstorten, rond deze kledingcontainers.
Dit leidde tot heel wat zwerfvuil (opengescheurde vuilzakken, restafval, etc.).
Enkel op het containerpark staan er nog een aantal kledingcontainers. Het plaatsen van textielcontainers op privé-domein is ook nog toegestaan.

“De stad Sint-Truiden werkte tot eind 2011 nauw samen met een aantal erkende partners qua textielinzameling, meer bepaald Oxfam Solidariteit, het Vlaams Inzamelcentrum Textiel, de vzw Wereldmissiehulp, de vzw Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, de nv VHS Europ en de nv Curitas.

Deze firma’s hadden een 80-tal textielcontainers op het grondgebied van Sint-Truiden staan en in 2011 zamelden ze in totaal 292.063 kg/> in.

De samenwerking met deze firma’s blijft in 2012 behouden in de zin dat ze hun textielcontainers enkel nog mogen plaatsen op privé-domein en één textielcontainer per firma op het containerpark.”, zeggen schepen van groen en leefmilieu Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

Vanaf dit jaar zal textiel hoofdzakelijk ingezameld worden via de huis-aan-huisinzameling. Dit jaar bijvoorbeeld worden op zondag 1 april en zondag 11 november 2012 inzamelingen georganiseerd door serviceclub Lions en op dinsdag 19  en woensdag 20 juni 2012 door de kringwinkel Okazi.
Indien er nog bijkomende behoefte is, zal de kringwinkel Okazi één en/of enkele bijkomende inzameldagen organiseren.
Vanaf 2013 zullen er minimum 4 ophaalbeurten zijn, zoals wordt voorgeschreven door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Het ingezamelde textielafval heeft als voornaamste doel het hergebruik van producten te stimuleren en recyclage te bevorderen.
Al het ingezamelde textielafval zal door de kringwinkel gesorteerd en verkocht worden.
Met huishoudelijk textielafval wordt bedoeld alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten), lompen, etc., waarvan de inwoners zich wensen te ontdoen.
De nog bruikbare stukken worden verkocht in de kringwinkel Okazi, Naamsesteenweg 239 in/> Sint-Truiden en in het Kamelotje in de Hamelstraat 16 in/> Sint-Truiden, dat gerund wordt door vrijwilligers.

Door deze lokale verwerking wordt de keten zo kort mogelijk gehouden en wordt er gewerkt aan een verlaging van CO². Bovendien wordt er zo gezorgd voor heel wat sociale tewerkstelling.”

“Met deze beslissing koppelen we afval- en duurzaam beleid aan sociale economie.”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove. De stad Sint-Truiden heeft immers een structurele samenwerking met de vzw Okazi.
vzw Okazi ging een lening aan met stadswaarborg voor 458.419,00 EUR en kreeg in 2006 een éénmalige toelage van 25.000,00 EUR van het stadsbestuur van Sint-Truiden.
Zij zorgen voor heel wat tewerkstelling van Truienaren, die het moeilijk hebben om via het normale arbeidscircuit aan het werk te geraken.”

Burgemeester Ludwig Vandenhove maakt deel uit van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur van kringwinkel Okazi.
Zie www.okazi.be

Zie ook de teksten ‘Sint-Truiden sorteert haar/zijn afval’ van 4 januari 2007 en ‘Selectief sorteren van afval: proficiat aan de Truienaars’ van 17 oktober 2011 op deze website.

Over dit item is een artikel verschenen in Het Belang van Limburg van donderdag 8 maart 2012, in De Weekkrant van woensdag 14 maart 2012 en in de Passe-Partout van woensdag 21 maart 2012.