Stad Sint-Truiden werkt aan een lokaal Kyotoplan!

Gemeenteraadslid Mieke Biets van de Lijst Burgemeester - Groen! heeft tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 18 juni 2007 het voorstel naar voor gebracht om voor de stad Sint-Truiden een lokaal Kyotoplan op te stellen.
Burgemeester Ludwig Vandenhove en de voltallige gemeenteraad zijn hiermee onmiddellijk akkoord gegaan, vooral ook omdat de opmaak van een lokaal Kyotoplan uitdrukkelijk voorzien is in de beleidsnota voor de huidige legislatuur.


Er zal een specifieke werkgroep ‘klimaat’ opgericht worden onder voorzitterschap van burgemeester Ludwig Vandenhove, die bevoegd is voor duurzaam beleid.
De bedoeling is om tegen eind 2007 een eerste nota af te leveren en dan jaarlijks deze (beleids)nota bij te sturen.Momenteel heeft de stad Sint-Truiden ook al heel wat initiatieven genomen in het kader van zo’n Kyotoplan.
Wie interesse heeft in het overzicht van deze genomen maatregelen, kan deze nota opvragen via burgemeester@sint-truiden.be.