Speelplein voor kinderen met een handicap geopend op domein 't Speelhof!

De stad Sint-Truiden heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het creëren van aangepaste speelruimte voor kinderen in hun onmiddellijke woonomgeving.
Dit blijkt duidelijk uit de aanleg of renovatie van 37 speelpleinen in de diverse woonwijken van Sint-Truiden. We stellen vast dat er ook veel gebruik wordt gemaakt van die speelpleintjes.

De meeste toestellen op de speelpleinen zijn echter niet toegankelijk voor kinderen met een handicap.
Na enkele infrastructuurwerken op domein ‘t Speelhof werd nu ook een specifiek combinatietoestel geplaatst, dat ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Op die manier kunnen ook kinderen met een handicap samen met hun vriendjes plezier beleven in de speeltuin.Dit initiatief kadert volledig in het ruime beleid naar personen met een handicap toe dat de stad Sint-Truiden al jaren voert.
Tien jaar geleden is de stad Sint-Truiden immers reeds gestart met vakantieopvang voor kinderen met een handicap: ‘t Wolfke. Eerst enkel in de zomervakantie, nadien ook in de kerst- en paasvakanties. Deze vakantieopvang was destijds de enige vakantieopvang voor deze doelgroep in heel Vlaanderen. Nu, 10 jaar later, zijn er weliswaar soortgelijke initiatieven opgestart, ook in Limburg, maar nog steeds is het stadsbestuur van Sint-Truiden het enige stadsbestuur dat actief betrokken is bij deze opvang.
Verder organiseert de stad Sint-Truiden, samen met de stedelijke andersvalidenraad (STAR), ook jaarlijks een kermisdag en een carnavalfuif voor kinderen en jongeren met een handicap.
Door deze bijzondere aandacht voor kinderen met een handicap worden de uitstapjes die andere kinderen als doodnormaal beschouwen, ook mogelijk en heel plezierig voor kinderen en jongeren die niet steeds kunnen doen wat gewone kinderen doen.

Met deze speelhoek wil het stadsbestuur nogmaals benadrukken dat ALLE jongeren meetellen en dat er dus ook specifieke voorzieningen moeten uitgebouwd worden voor kinderen en jongeren met een handicap.

Dit alles kadert in het globale actieve beleid dat het stadsbestuur voert op het vlak van personen met een handicap.
Naast specifieke beleidsmaatregelen, die gericht zijn op deze bijzondere doelgroep, is er ook permanent aandacht op alle andere beleidsdomeinen voor deze bevolkingsgroep. Zo worden er bijvoorbeeld momenteel in het kader van de toegankelijkheid allerhande aanpassingswerken uitgevoerd op het grondgebied. Boordstenen en oversteekplaatsen op kruispunten worden verlaagd en hellende vlakken worden aangelegd aan enkele kerken.
Zo moet het ook: aandacht voor personen met een handicap moet als het ware horizontaal doorheen een globaal beleid lopen.