Sp.a pleit voor betere ventilatie

Sp.a-collega Caroline Gennez dient in het Vlaams parlement een resolutie in om de Vlaamse regering op te roepen dringend werk te maken van een goede ventilatie in publieke gebouwen.

Een goed initiatief”, zegt Ludwig Vandenhove. “Goede ventilatie is belangrijk in de strijd tegen Covid-19, maar ook voor ons algemeen welbevinden en gezondheid op school, in de kinderopvang, op de arbeidsplaats, in ziekenhuizen en woonzorgcentra en in onze vrije tijd om maar enkele locaties te noemen.”

“Ik dring aan op een monitoringscampagne om snel een beeld te krijgen over de kwaliteit van de lucht binnen in Vlaamse gebouwen, een collectief aankoopprogramma van CO2-meters en snelle(re) investeringen in betere ventilatie in allerlei publieke accommodatie”, aldus Caroline Gennez.

Uit onderzoek blijkt dat de prestaties van leerlingen met 15 procent verbeteren bij een goede ventilatie. In Nederland bijvoorbeeld wordt in alle scholen nagegaan of de ventilatiesystemen ‘coronaproof’ zijn. (1)