Sp.a niet meer in Limburgse deputatie: voorspelbaar?

Na de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 verdwijnt de sp.a ook uit de Limburgse deputatie. 

"Het stond in de sterren geschreven", zegt aftredend sp.a gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Overal waar ze de Socialisten in de oppositie kunnen dringen, gebeurt dat.

Spijtig dat ik weer gelijk gekregen heb, maar ik had het voorspeld.
Ondanks het feit dat de CD&V tijdens deze legislatuur mee geholpen heeft in de Vlaamse regering om de provincies af te bouwen en zich in Limburg in de campagne voor provincieraadsverkiezingen ineens opwierp als de grote verdediger, gaan ze nu in zee met de NVA, die de provincies willen afschaffen.
Het compromis? Een stand-still gedurende de komende 6 jaar. Wedden?
Mijn blauwe vrienden van Open Vld speelden niet mee in het debat, gezien de politieke verhoudingen.
De federale en Vlaamse verkiezingen hebben veel meer invloed gehad bij de samenstelling van de deputaties en in sommige gemeenten en steden dan algemeen wordt aangenomen, ook in Limburg. (1)
De CD&V heeft de rol van sjeverij weer eens waargemaakt.

Het is duidelijk dat ik tijdens het debat van Het Belang van Limburg en Televisie Limburg (TVL) op zondag 7 oktober 2018 de waarheid sprak (zoals altijd!): de sp.a had geen schriftelijk voorakkoord met CD&V en Open Vld over het besturen van de provincie Limburg, CD&V en Open Vld hadden dat wel. (2)
Bij een mondelinge overeenkomst ben ik ook nooit betrokken geweest. Trouwens, met mijn jaren politieke ervaring zeg ik: wat stelt een mondeling akkoord voor, tenzij tradities in sommige gemeenten, niets.
De waarheid is dat Wouter Beke niet wou tekenen met ons als sp.a en daar telkens andere argumenten voor gebruikte.
Een argument dat regelmatig terugkwam: veto's tegen personen, zoals collega Jean-Paul Peuskens en mijzelf, maar te pas en te onpas werden er andere redenen aangehaald.
Natuurlijk heeft Wouter Beke liever 'brave tegenstanders' dan politici, die op hun strepen staan voor hun partij. En gebrek aan loyauteit zal hij mij niet kunnen verwijten.
Mijn partijstandpunten verdedigen altijd (gevochten als een leeuw sms'te Hilde Claes mij de dag na de verkiezingen), maar compromissen sluiten ook altijd.
De realiteit is: als ze een partij niet (meer) willen in een coalitie vinden ze altijd argumenten.

Had ik nog gedeputeerde kunnen zijn?
Ja, ik had kunnen tekenen met de NV-A en Open Vld. Ik was trouwens de zondagavond van de verkiezingen op weg met sp.a -provinciaal secretaris Frank Vandenhoudt naar een zaak in Hasselt (Wimmertingen), waar NV-A en open Vld samenzaten, toen ik beslist heb niet te gaan.
Hier zijn bewijzen voor: Frank en ik hebben bijna 2 uur op het terras van De Sportwereld gezeten in Alken (Laagdorp 11),  waar Open Vld Alken samen zat.
Verschillende mensen hebben ons daar gezien en met ons gepraat. 

Waarom ben ik niet gaan tekenen?
-De sp.a kopstukken, die ik op dat moment nog kon bereiken, vreesden dat er dan (nog meer) gemeentelijke coalities met de CD&V zouden sneuvelen.
Uiteraard besefte ik dat. Maar anderen zeiden dan weer dat ik moest gaan tekenen.
Het coalitieakkoord met NV-A, Open Vld en sp.a -Groen in Hasselt was inmiddels getekend.
-NV-A was nu eenmaal niet mijn bevoorrechte partner voor een provinciale coalitie, gezien zij de provincies willen afschaffen. Bovendien is mijn algemene houding ten aanzien van de NV-A publiekelijk gekend.
-Een deputatie van NVA-Open Vld-sp.a zou een nipte meerderheid van 16 zetels op 31 gehad hebben.
Gezien de 2 hoger aangehaalde argumenten wou ik 'die miserie' de partij en mijzelf besparen.

Ik heb dus weer gedaan wat ik dacht te moeten doen en ik voel mij daar goed mee, het omgekeerde was anders geweest.
Liever mijn politieke carrière eindigen als soldaat, die zijn eigen uitvoerend mandaat opoffert, dan de partij 'te bedriegen'.
Ik hoop dat de jongeren leren uit zoiets, alhoewel ik zeker ben dat heel wat collega’s -politici, ook partijgenoten, in mijn plaats het omgekeerde zouden gedaan hebben.

Het belangrijkste voor mij: ik blijf in het reine met mijn partij. Ik heb veel gegeven, maar ook veel gekregen.
Die gedachte compenseert (op termijn) ongetwijfeld het verlies van mijn mandaat als gedeputeerde."    

(1) “Wij hebben de afslanking niet mee goedgekeurd in de Vlaamse regering”, www.ludwigvandenhove.be, 08-10-2018.
(2) Deputaties ‘bezet’ met partijen die provincies weg willen, www.ludwigvandenhove.be, 05-11-2018.

Zie ook N-VA is consequent… en nu CD&V? van 31-10-2018 en sp.a Limburg maakt provinciale kieslijsten bekend  van 06-06-2018 op deze website. 

Tags: