Sp.a Limburg voert actie rond mobiliteit

Sp.a Limburg heeft de nieuwe uurregeling van de Nationale Maatschappij Belgische Spoorwegen (NMBS) en de snellere verbinding tussen Hasselt en Brussel per trein aangegrepen om actie te voeren en nog meer aandacht te vragen voor het gegeven van de mobiliteit.


Dit gebeurde op dinsdagmorgen 12 december 2006 aan het station van Sint-Truiden waar bestendig député Hilde Claes en burgemeester-senator
Ludwig Vandenhove/> het Sp.a-ledenblad TAPAS van de maand december uitdeelden waarin bijzondere aandacht besteed wordt aan alle realisaties en inspanningenvan de Sp.a op het vlak van mobiliteit.


Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> maakte ook nog eens van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de snelle ontdubbeling van het spoor tussen Sint-Truiden en Landen, wat een serieuze tijdswinst zou opleveren voor de reizigers, die van Sint-Truiden naar Brussel sporen.