Slangenwas en andere materialen gewestelijke brandweer Sint-Truiden!

Het stadsbestuur van Sint-Truiden laat geen gelegenheid onbenut om de gewestelijke brandweer Sint-Truiden uit te rusten met de beste materialen. Veiligheid is nu eenmaal een basistaak van een stad of gemeente.
Op woensdag 13 december stelde de brandweer andermaal een aantal nieuwe materialen voor.


De brandweer beschikt sedert begin december over een volautomatische slangenwasinstallatie. Het wassen, drogen en testen van gebruikte slangen was in het verleden een tijdrovend en arbeidsintensief werk. De nieuwe slangenwasinstallatie heeft een capaciteit van acht slangen (ongeacht de diameter) per uur en wast niet alleen de slangen maar controleert ze eveneens op lekken. De slangen worden getest op een druk van 8 bar en komen droog uit de installatie.
Een nieuw, elektrisch aangedreven bendelapparaat vergemakkelijkt het aanbrengen van nieuwe koppelingen op te herstellen slangen.
De gewestelijke brandweer Sint-Truiden is het eerste Limburgse brandweerkorps dat over dergelijke slangenwasinstallatie beschikt.
De brandweer maakte van de gelegenheid gebruik maken om eveneens de nieuwe zelfontvouwende en zelfoprichtende Ziegler-noodtent voor te stellen. Deze tent wordt ingezet bij bevrijdingen op drukke locaties, bij noodzakelijke medische nazorg ter plaatse en bij dodelijke slachtoffers, waarbij op de toestemming van het parket moet gewacht worden vooraleer de bevrijding uit te voeren.
De tent is samengesteld uit een waterbestendig zeil, aangebracht op een gesloten buizenstructuur (te vullen met perslucht) met verwijderbaar grondzeil. Ze is onmiddellijk inzetbaar (minimum aan personeel) en heeft een oppervlakte van 20 m²/>.

De aankoop van de lichtballon Sirocco was noodzakelijk om interventies uit te voeren op plaatsen die moeilijk of niet te bereiken zijn met brandweervoertuigen. Deze mobiele verlichtingsinstallatie is snel inzetbaar, licht en gemakkelijk te hanteren en heeft een grote verlichtingsradius.

Met de aankoop van deze nieuwe materialen kan de gewestelijke brandweer Sint-Truiden nog beter reageren bij interventies ter plaatse, wat de dienstverlening aan potentiële slachtoffers uiteraard ten goede komt.