Sint-Truidense jeugddienst sjoemelt niet!

“De waarheid heeft haar rechten en als er onwaarheden verteld worden door bepaalde politici, moeten deze rechtgezet worden.
Ondanks ons aandringen, heeft Het Belang van Limburg dat tot op heden dat niet gedaan.
Waar is de objectiviteit van de media gebleven?”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.


Naar aanleiding van het artikel ‘Jeugddienst Lanaken sjoemelde voor tienduizenden euro’s’, verschenen in Het Belang van Limburg op vrijdag 27 januari 2012, kon een reactie van de stad Sint-Truiden in het algemeen en de jeugddienst in het bijzonder niet uitblijven.

In het artikel wordt door Vera Jans - CD&V gemeenteraadslid in Lanaken en Vlaams parlementslid - op zijn minst de indruk gewekt dat ook bij de Sint‑Truidense jeugddienst toestanden zoals in Lanaken zich zouden voordoen.

Het gevoerde jeugdbeleid van de stad Sint-Truiden is gebaseerd op betrokkenheid, inspraak, en transparantie.
Situaties, zoals in Lanaken in verband met het laattijdig indienen van de jaarrekening 2010, zijn in Sint-Truiden helemaal niet van toepassing.

“Vandaar de verbolgenheid van de stedelijke jeugddienst en van mezelf betreffende mogelijke insinuaties over gesjoemel en linken naar de stad Sint-Truiden en naar de jeugddienst.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Ieder jaar legt de jeugddienst een tijdige en uitvoerige verantwoordingsnota voor aan de stedelijke jeugdraad, het college van burgemeester en schepenen en het Agenschap Sociaal-Cultureel Werk, waarin de voorbije acties van het gevoerde jeugdbeleid inhoudelijk en financieel worden toegelicht.

“Neen, de Sint-Truidense jeugddienst sjoemelt niet!”, besluit Ludwig Vandenhove.