Schoolgebouwen moeten multi-functioneel gebruikt worden!

Tijdens de feestviering van het 75-jarig bestaan van Sint-Ritaschool op Nieuw Sint-Truiden, die trouwens schitterend was opgevat met diverse optredens van leerlingen van de Sint-Ritaschool, die ook cursus volgen aan de Haspengouwse Academie voor Muziek, Woord en Dans en van leerkrachten van de Sint-Ritaschool, heeft burgemeester
Ludwig Vandenhove/> nog maar eens een lans gebroken om schoolgebouwen multi-functioneel te gebruiken.


“In deze tijd dat de financiële middelen steeds krapper worden, is het toch onlogisch dat gebouwen enkel tijdens de dag gebruikt worden voor het geven van les en dat ze ’s avonds en/of tijdens de weekends onbenut gelaten worden.Het gezamenlijke opleidingscentrum van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening (VDAB) en Syntra, dat sedert 1 september 2006 in/> Sint-Truiden geopend is, en dat het eerste project in Vlaanderen van die aard is, past ook in diezelfde filosofie.

Tijdens diezelfde feestviering benadrukte Ludwig Vandenhove nog eens dat netten niet belangrijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, wel de mensen, die een school concreet gestalte geven, zijnde de directie, de leerkrachten en alle andere medewerkers en de diverse verenigingen, die erin of errond actief zijn, zoals oudercomités en/of vriendenkringen.

In die zin heeft de stad Sint-Truiden de voorbije jaren al heel wat gezamenlijke projecten opgezet met de diverse scholen van zowel het vrije katholieke net, als van het gemeenschapsnet.
Voorbeelden in het vrije net zijn onder andere de Sint-Ritaschool in combinatie met de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten, het herstellen van de abdijmuur en het hele ecologische project van de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden (KCST), de multi-functionele zaal in de vrije basisschool Heilig Hart - Sint-Trudo in Bevingen en het aanleggen van een gemeenschappelijke speelplaats voor de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti en de Sint-Jan Berchmansschool in de Schepen Dejonghstraat.
Voorbeelden in het gemeenschapsonderwijs zijn onder andere de projecten op het domein Terbiest, het gebruik van de sporthal van de campus Tichelrij en het gebouw van het voormalig Koninklijk Atheneum in de Zoutstraat”, zo stelt Ludwig Vandenhove.