Schaft minister Bart Somers de provincies feitelijk af?

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag 18 juli 2020 een aantal voorontwerpen van decreet goedgekeurd, die betrekking hebben op heel wat wijzigingen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo wordt onder andere de opkomstplicht  afgeschaft.

Over de provincieraadsverkiezingen wordt echter met geen woord gerept”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Alleszins niet in de officiële teksten, in de perstekst wordt enkel vermeld ‘Bij de volgende gemeenteraads- en provincieverkiezingen zullen  burgers niet meer verplicht worden om naar de stembus te komen’.
Dat is de enige keer dat het woord provincie valt in de perstekst.

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen vallen normaal samen.
In de door de Vlaamse regering goedgekeurde ontwerpen van decreet wordt nergens melding gemaakt van de provincies en de provincieraadsverkiezingen.
Doodzwijgen is precies de boodschap.
Deze Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open Vld laat de provincies gewoon een stille dood sterven.

Mijn interpretatie wordt alleszins gedeeld door de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP).

N-VA, CD&V en Open Vld ‘bezetten’ inmiddels wel de provincies met de aanwezigheid in de verschillende deputaties en vorige week nog met de aanduiding van drie nieuwe gouverneurs.
Vermoedelijk zal in het kader van de commissie decentralisatie en het dossier regiovorming, die beide in het Vlaams regeerakkoord staan, ‘het definitieve nekschot’ aan de provincies gegeven worden.

België en Vlaanderen zijn nog niet ingewikkeld genoeg, via deze ingrepen gaan we onze staatsinrichting nog wat erger maken in plaats van ze te vereenvoudigen.

Ik vind dat de huidige Limburgse deputatie en de huidige provincieraad een initiatief zouden moeten nemen om alle organisaties, die altijd achter het bestaan van de provincie Limburg gestaan hebben en/of staan, samen te brengen en een toekomstvisie uit te tekenen.
Zonder provincie Limburg zullen we nog minder in Brussel betekenen.”