Samenstelling GECORO Sint-Truiden: geen echte inspraak!

Tijdens de gemeenteraadszitting in Sint-Truiden van maandag 26 augustus 2019 staat de nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) op de agenda.

Het voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch biedt geen echte inspraak voor de diverse bevolkingsgroepen, zeker niet voor de milieu- en natuurverenigingen”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove namens sp.a.

“Het begint al met de vermindering van het aantal leden.
De stad Sint- Truiden opteert voor het minimum aantal leden van 13 in plaats van het maximum aantal leden van 17.
Reden: de afwezigheid van teveel leden tijdens de vorige legislatuur.
Dan moet onderzocht worden wat de oorzaak is van die afwezigheden was en moet dat opgelost worden, niet het aantal leden verminderen. Waren de vergaderingen bijvoorbeeld niet interessant genoeg of was er te weinig betrokkenheid?

En dan de voorgestelde afvaardigingen.
Met de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) voor de vertegenwoordiging van de middenstand kunnen we leven.
Met de vertegenwoordiging door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw (RLH) voor de sectoren milieu, natuur en landbouw kunnen we al minder leven.
In de vzw RLH zijn er heel wat instanties vertegenwoordigd, waaronder die sectoren.
Als sp.a vinden wij dat milieu en natuur een aparte, specifieke afvaardiging moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld door de vzw Natuurpunt, al dan niet vertegenwoordigd door de lokale afdeling Aulenteer.
Dat geldt des te meer omdat er nu nog eens een aparte vertegenwoordiging voor de landbouw wordt voorzien. Als de vzw RLH milieu en groen moet vertegenwoordigen, moet dat ook maar gebeuren voor het aspect landbouw.
Milieu en groen komen in Sint-Truiden altijd achteraan.
De vzw RLH ontvangt subsidies van de Haspengouwe gemeenten, dus ook van de stad Sint-Truiden. Daardoor is het moeilijk om met een onafhankelijke stem te spreken.
Voor alle duidelijkheid: wij hebben niets tegen de vzw RLH.
“Ik was er zelf 6 jaar voorzitter van”, dixit Ludwig Vandenhove.
Dat de sector cultuur vertegenwoordigd wordt door de vzw Monumentenwacht vinden wij als sp.a verbazend.
Er zijn zoveel echte culturele verenigingen in Sint-Truiden. Wat vinden die daarvan? Is dat overlegd?
Last but not least: mobiliteit, de zwakke weggebruikers en de jeugd worden vertegenwoordigd vanuit de scholen. 
Dat zijn nu precies maatschappelijke sectoren, die bekwame en representatieve organisaties hebben. Blijkbaar wordt ook de jeugdraad al niet meer serieus genomen door de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid.
De onderwijssector kan perfect vertegenwoordigd raken via de uitbreiding van het aantal leden van de GECORO.

Voor ons als sp.a is het duidelijk: de meerderheid wil zo weinig mogelijk pottenkijkers in deze adviesraad.
Natuurlijk zitten achter al die voorgestelde instanties al namen en gezichten, die de meerderheid voor ogen heeft
.”