Rusthuisbewoners 't Meiland leren computerkneepjes!

Je bent nooit te oud om te leren. Dat bewezen de rusthuisbewoners van ’t Meiland die deelnamen aan de eerste reeks computerlessen en een getuigschrift behaalden.


Het opzet kaderde in het project ‘Digitale proeftuin voor senioren’. Dat begon in september vorig jaar, met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting en de provincie Limburg.Aanvankelijk bleek het niet gemakkelijk om bij de rusthuisbewoners interesse op te wekken voor dit project. De eerste zes deelnemers hebben de hoge drempelvrees voor het computergebruik moeten overwinnen. Ze zijn gemiddeld 82 jaar en komen uit een generatie die doorgaans hard heeft moeten werken. Voor het plezier wat surfen op het internet is voor hen geen evidentie. Bovendien brengt hun respectabele leeftijd ook beperkingen met zich mee op motorisch en mentaal vlak. Het gebruik van de muis, foutloos een webadres intikken, de leerstof onthouden, etc. is niet meer zo eenvoudig.

Met behulp van een lesgever van basiseducatie kunnen de senioren nu al goed overweg met de computer. De cursisten hebben allemaal een persoonlijk e-mailadres, warmee ze kunnen corresponderen met hun kinderen, kleinkinderen en andere familieleden of vrienden.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) werkt ook samen met fotoclub Renovat. Enkele vrijwilligers hebben de bejaarden leren digitale foto’s maken en doorsturen via het internet.

In september start een tweede lessenreeks en stappen ook het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) en de Tuinbouwschool mee in het project.

Levenslang leren is met dit project meer dan ooit een realiteit!