RUP-Brustem: de kogel is door de kerk

Terrein Brustem - Mine Dalemans

Tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 17 juni 2019 is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op de voormalige militaire basis in Brustem definitief goedgekeurd. (1) (2)

"Dit RUP heeft een lange geschiedenis achter de rug.
Het is indertijd al opgestart onder mijn burgemeesterschap", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Als sp.a vinden wij een aantal positieve punten terug in dit definitieve plan.
Politiek is keuzes maken en dat geldt in dit dossier zeker.
Niet alle activiteiten en functies zijn combineerbaar op dat terrein.
We zijn blij dat het vorige en huidige stadsbestuur resoluut gekozen hebben voor de ontwikkeling van de drone-sector. Maar dat houdt tegelijkertijd in dat een echt evenemententerrein niet meer tot de mogelijkheden behoort. Lokale, occasionele evenementen kunnen echter nog perfect.

Er is al genoeg natuur vernietigd in Vlaanderen. We moeten dan ook resoluut de natuurkaart trekken, ook in Sint-Truiden, en laten ons daarvoor graag inspireren door Natuurpunt. Vandaar dat wij uiteindelijk tegen dit RUP gestemd hebben: de evenementenzone doet onmiddellijk zijn intrede, terwijl de compensaties voor de natuur slechts in tweede instantie worden uitgevoerd."

Hieronder vindt u de tussenkomst van sp.a fractieleider Gert Stas.


Het Rup-Brustem evenemententerrein

Sp.a Sint-Truiden neemt akte van de pogingen van het stadsbestuur om moeilijk verenigbare functies te verenigen: de belangen van natuur, economie, recreatie en militaire activiteiten staan vaak haaks op elkaar en maken moedige keuzes zwaar.

We merken verheugd op dat er een duidelijke zone is vrijgehouden voor de komst van de testbaan (volgens ons de enige mogelijke locatie), maar moeten dan tegelijk constateren dat de stad hier niet resoluut voor kiest en het gebied blijft inkleuren als landbouwgrond. Hierdoor weten de vele betrokken Truienaren nog steeds niet aan welke kant hun stadsbestuur staat. Het bestuur verdient hier eigenlijk een punch, zeker omdat deze keuze zo vanzelfsprekend is.

Vervolgens is het ook veel moeilijker geworden om grote evenementen te organiseren. De vraag stelt zich zelfs of we dit rup wel nog “Brustem evenemententerrein” moeten noemen. En dat is goed. De voorwaarden en omstandigheden van wat kan, mag en moet, zijn verfijnd. Het komt er op neer dat de stad (vanzelfsprekend) en de omliggende bedrijven een soort veto-recht krijgen over wat er in de buurt gebeurt. Dat is terecht, maar een erg belangrijke partner werd hier wel vergeten: de Natuur.

Het kan voor ons niet dat, als het voorliggende Rup goedgekeurd wordt, de evenementenzone onmiddellijk zijn intrede doet, terwijl de compensaties voor de natuur slechts in tweede instantie worden uitgevoerd. Een deel van de 100 ha beloofde natuur is vandaag al waardevolle natuur onder goed beheer. De bescherming daarvan via de ruimtelijke bestemming is nuttig maar is dus geen compensatie. Het overige deel van de compensatie, is op vandaag bewerkt, geploegd en bemest. Het bereiken van een goede natuurwaarde is niet vanzelfsprekend en vraagt naast een voortdurende monitoring en investering, op zijn minst meerdere jaren. Het gevaar bestaat dat de compensatie zal neerkomen op een verlies van waardevolle natuur. Voor ons moet eerst de compensatie in de praktijk volledig zijn alvorens de waardevolle gebieden over te leveren aan het risico om vertrappeld te worden onder de -modieuze- botten van festivalbezoekers.

We merken dan ook dat deze moedige keuzes uit zijn gebleven en kunnen niet anders dan het voorliggende Rup af te keuren.

Gert Stas - fractieleider sp.a Sint-Truiden


Foto: Mine Dalemans - hln.be