Rol deurwaarders niet uitbreiden bij schuldenproblematiek

“De rol van deurwaarders moet kritisch benaderd blijven bij hun activiteiten rond schuldbegeleiding en -bemiddeling.
Hun rol moet eerder beperkt worden in plaats van vergroot”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  

Ik sta blijkbaar gelukkig niet alleen met die visie. 

Veel organisaties en politici hebben dikwijls de mond vol over armoede, maar staan niet stil bij de rol, die schulden en deurwaarders hierin spelen hierin.

Ik heb van bij de aanvang vragen bij de engagementsverklaring, die de stad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Antwerpen afgesloten hebben met de Antwerpse arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders.
Uiteraard respecteer ik de gemeentelijke autonomie, maar een evaluatie van dit initiatief, na een bepaalde periode, lijkt mij erg zinvol.  Zeker omdat er plannen zijn vanuit de deurwaarderswereld om dit systeem te veralgemenen.

Ik heb hierover een schriftelijke vraag gesteld aan minister voor Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke. Ook hij deelt mijn terughoudendheid.”

Hieronder vindt u de vraag en het antwoord.