Regionale Landschappen (op)waarderen

“Ik heb de werking van de Regionale Landschappen (RL) leren waarderen als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  “Ik was ook voorzitter van de drie Limburgse RL.

Ik vind dat zij meer zouden moeten betrokken worden bij het beleid in de openbare ruimte.

De meeste gebruikers van de openbare ruimte zijn erin vertegenwoordigd.

Daarom heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan viceminister-president en minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits over de mogelijkheid om de RL eventueel te laten aanspraak maken op de middelen uit het Vlaams Investeringsfonds (VLIF) voor zogeheten niet-productieve investeringen.

De RL zijn adviserend betrokken bij de opmaak van de strategienota, maar kunnen zelf geen rechtstreeks beroep doen op de subsidies. Maar landbouwers kunnen RL wel opdrachten toevertrouwen, hetgeen de uitvoering en de administratieve opvolging voor hen éénvoudiger zou maken.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.