Provincieraadsleden in federaal en Vlaams parlement?

Logo Vereniging Vlaamse Provincies

"Nu kan het wettelijk niet (1), terwijl gemeenteraadsleden, zelfs burgemeesters en schepenen, dat wel mogen cumuleren", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Dat is historisch zo gegroeid toen de provincieraden nog senatoren coöpteerden, de zogeheten provinciaal gecoöpteerde senatoren. Maar nu is daar in feite geen enkele logische reden meer voor.
Op die manier is het niet verbazend dat de provincies als bestuursniveau te weinig verdedigers hebben als het erop aankomt in het Vlaams parlement.
Het omgekeerde van als de belangen van de gemeenten moeten verdedigd worden.

Ik blijf geloven in het provinciale bestuursniveau, zeker in Limburg. Daarom wil ik als Vlaams parlementslid onderzoeken of hier geen aanpassing mogelijk is. Dus wel cumul mogelijk, (eventueel) zonder zitpenning in de betrokken provincieraden.

Als het natuurlijk nog zin heeft. In de huidige voorliggende teksten van formateur Bart De Wever is het voorstel immers om de provincies definitief af te schaffen."

  • (1) De huidige onverenigbaarheid steunt op artikel 25 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen.
  • Zie onder andere ook "Provincieraad: weer het einde van een hoofdstuk" van dinsdag 18 juni 2019 op deze website.

Foto: logo VVP - www.vlaamseprovincies.be