Provincie Limburg wijst klacht gemeentebestuur af

Op donderdag 30 november 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove beslist om niet in te gaan op de vraag van het Nieuwerkerkens gemeentebestuur om het subsidiebedrag te verhogen voor de aanleg van het nieuwe fietspad in de Kerkstraat.

“Wij volgen hiermee gewoon de bepalingen van het desbetreffende provinciaal subsidiereglement”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht en het schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nieuwerkerken.
Zie onder andere Nieuwerkerken loopt 50.000 euro subsidie mis voor werken Kerkstraat. Het Belang van Limburg, 01-12-2017, p. 27.

Zie ook Limburg fietsprovincie van 03-07-2017 op deze website.

Foto: nieuwerkerken.be