Provincie Limburg pakt invasieve exoten aan langs waterlopen

Op donderdag 29 maart 2018 stelde de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove de lastvoorwaarden en gunningswijze vast van de opdracht ‘Ruiming waterlopen: manuele bestrijding van invasieve uitheemse planten’.

“Het tij in de strijd tegen deze woekerende uitheemse planten kan enkel gekeerd worden middels een gezamenlijke inspanning van de natuurverenigingen, de private sector, de gemeentebesturen en het provinciebestuur van Limburg", zegt Ludwig Vandenhove. “Zoals steeds met dit soort opdrachten kiest de provincie Limburg er bovendien voor om deze bestrijdingsopdracht voor te behouden voor sociale tewerkstellingsprojecten.”

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel uit Het Laatste Nieuws van vrijdag 6 april 2018 (p. 18).


 

Zie ook Invasieve exoten: beleid en aanpak  van 17-10-2017 en  Treepoppers: gifvrij en ergonomisch struiken verwijderen  van 01-03-2018 op deze website.

Tags: