Prostitutie legaliseren en er beleid rond voeren (1)

Hans Vandecandelaere - En vraag niet waarom - Sekswerk in België - Uitgeverij EPO

"Ik ben al jaren pleitbezorger om prostitutie uit het strafrecht te halen en dat er een beleid zou rond gevoerd worden", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Prostitutie moet kunnen voor mij, weliswaar binnen een goed afgebakend wettelijk kader en binnen duidelijke afgesproken randvoorwaarden.
In het verleden heb ik daar verschillende wetsvoorstellen rond ingediend zowel als federaal volksvertegenwoordigers, als senator.
Het was/is nooit prioriteit om te behandelen, inmiddels zijn we 20 jaar later.

Mijn argument: het is zinloos en zelfs hypocriet om prostitutie te blijven verbieden, gewoon omdat het niet haalbaar is, het is zo oud als de geschiedenis. Bovendien zouden de randfenomenen, zoals vrouwenhandel, kinderprostitutie, illegale migratie, etc. veel beter aangepakt kunnen worden.
Prostitutie gebeurt nu hoofdzakelijk in het informele, zwarte circuit.
Het is hypocriet om het weg te willen duwen uit onze samenleving, het fenomeen bestaat nu éénmaal.
Rond de diverse vormen van prostitutie hangt nog steeds een groot sociaal stigma, terwijl onze maatschappij gekenmerkt wordt door steeds meer openheid op alle vlakken.
Voor mij erg contradictorisch.

Als burgemeester van Sint-Truiden heb ik er altijd een beleid rond trachten te voeren.
Hetzelfde gebeurt in heel wat andere gemeenten en steden.
Het zou veel beter zijn dat hierrond een Vlaams gecoördineerd beleid zou ontwikkeld worden.
Waarom bijvoorbeeld niet één of enkele prostitutieambtenaren op Vlaams niveau aanstellen?

Prostitutie wordt vaak enkel veréénzelvigd met seks. Nochtans is het veel meer: veel praten, intimiteit, éénzaamheid tegengaan.

Conclusie: prostitutie legaliseren en er een Vlaams beleid rond voeren ter ondersteuning van de gemeenten en steden.
Weer iets om werk van te maken indien ik zou verkozen zijn voor het Vlaams parlement."

  • (1) "Waarom aanvaarden we niet dat iemand bij een sekswerker intimiteit koopt?", Knack, van woensdag 27 maart 2019 tot dinsdag 2 april 2019, pagina 20 tot en met pagina 25.
  • Zie onder andere ook "Legaliseer eindelijk prostitutie!" van zondag 29 april 20129 op deze website.

Foto: cover boek - Uitgeverij EPO