Proficiat aan de fruittelers!

Uit cijfers van de sociale inspectie blijkt dat er in de fruitsector minder en minder aan zwartwerk wordt gedaan, in tegenstelling tot de horecasector.
De helft van de horeca werkt met zwartwerkers, in de bouw- en fruitsector ligt het percentage op ongeveer 10% inbreuken inzake zwartwerkers, illegalen of werklozen.

10% is uiteraard nog te veel, maar laten we toegeven dat dit een goede evolutie is ten opzichte van enkele jaren terug.
Als in de loop van dit jaar de elektronische aangifte via het Dimona-systeem zal ingevoerd worden, zal dit percentage in principe nog dalen.Deze cijfers kunnen het imago van de fruitsector alleen maar ten goede komen en biedt ons als Zuid-Limburgse en Haspengouwse politici in Brussel (nog meer) de mogelijkheid om de fruitsector te verdedigen.
Als wij vroeger in Brussel bepaalde zaken gingen vragen, werd al heel snel verwezen naar het zwartwerk in de sector.

Uiteraard is ook het grote contingent van buitenlandse arbeidskrachten in het algemeen en Polen in het bijzonder in de fruitsector niet vreemd aan deze gunstige evolutie qua officiële tewerkstelling.
Dit is echter een nieuw gegeven in internationale en Europese context waarmee we zullen moeten rekening houden en waarop de fruitsector goed heeft ingespeeld.

De bouwsector is daar in feite nog een beter voorbeeld van, in die zin dat zij een specifieke cel hebben opgericht, precies om te bemiddelen tussen werkgevers en werknemers, als het gaat over buitenlandse arbeidskrachten in het algemeen en Poolse arbeidskrachten in het bijzonder.

Onze Vlaams Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)-fruitcel in Sint-Truiden, die al sedert 1995 operationeel is, is hier in feite een beetje de voorloper van.

We moeten durven onderzoeken in onze regio, gecombineerd met de VDAB-fruitcel, of we ook niet kunnen komen tot een (nog) betere aanpak van de huisvesting van deze buitenlandse arbeidskrachten.
Ik weet het, het is maar een los idee, maar zou de fruitsector niet kunnen investeren in iets duurzamere woongelegenheden voor deze buitenlanders op het ogenblik dat zij in onze regio verblijven.
Ik herhaal, het is slechts een los idee, maar men moet durven vooruit kijken in de economie in het algemeen en de fruitsector in het bijzonder.