Proclamatie ambulanciers bij het PLOT

Op dinsdag 6 september 2017 was er proclamatie van de ambulanciers die in 2015 (50 geslaagd) en 2016 (53 geslaagd en 2 die hun stageboek nog moeten binnenleveren) hun basisopleiding gevolgd hebben in de School Geneeskundige Hulp van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training).
Een basisopleiding bestaat uit 135 uren theoretische en praktische opleiding gevolgd door een stage van 40 uren.

Gedeputeerde van Veiligheid en verantwoordelijk voor het PLOT Ludwig Vandenhove was aanwezig.

Als provinciale  veiligheidsschool trachten we de professionele hulpverlening maximaal te ondersteunen door aandacht te hebben voor de kwaliteit van de opleiding en voor de competenties van de cursist”, zegt Ludwig Vandenhove.
"De School Geneeskundige Hulp van het PLOT komt misschien minder in het nieuws dan de politie- en brandweeropleidingen, maar dat betekent zeker niet dat wij er beleidsmatig minder aandacht voor hebben. Zo zijn er de samenwerking met de Hogeschool PXL en 4 Limburgse ziekenhuizen in het kader van het skillslab 'advanced life support' (‘ALS’), de samenwerking met de Hogeschool PXL inzake de bachelor-na-bachelor-opleiding 'Spoed en intensieve zorgen' en de opleidingen 'Terror Awareness' en 'Tactical Emergency Casualty Care (‘TECC’). In deze laatste opleiding, ook gekend onder het synoniem Tactical First Aid (TFA), leren ambulanciers bijzondere levensreddende technieken en materialen gebruiken voor in geval van extreem zware verwondingen zoals bijvoorbeeld bij een aanslag. Bovendien blijft de provincie Limburg investeren in die richting in het PLOT, zoals recent in 9 reanimatiepoppen en 4 bijhorende simulatietoestellen, voor in totaal 15 000 euro, en dit met het oog op een maximaal leerrendement van de cursisten.

De verwachtingen van de bevolking ten opzichte van de hulpdiensten nemen steeds toe, dat geldt ook voor de ambulancediensten. Levenslang leren is dus ook voor die sector belangrijk.

Er worden constant nieuwe initiatieven aangekondigd vanuit sommige politici zonder dat daar praktische regelingen, laat staan financiering, tegenover staan.
Neem nu het laatste voorstel van minister van Volksgezondheid Maggy De Block dat leerkrachten binnenkort zieke leerlingen mogen helpen. (1)
Hebben leerkrachten daar tijd voor en willen zij dat doen?
Bezitten leerkrachten hiervoor de nodige capaciteiten en/of moeten zij daarvoor geen minimum aan opleiding krijgen?
Staan daar vergoedingen en/of financiële tegemoetkomingen tegenover?
Deze en talrijke andere vragen worden niet gesteld, laat staan beantwoord.”

 

(1) Leerkracht moet voor zieke leerling kunnen zorgen. De Standaard, 05-09-2017, p. 11.

Zie ook Kans op aanslagen? Geen verhoogd risico, maar we moeten waakzaam zijn. van 12-01-2017 en Proclamatie School Geneeskundige Hulp van 30-09-2015 op deze website.