Problemen Oud Atheneum: neem uw verantwoordelijkheid!

Ludwig Vandenhove en Johnny Vangrieken

Gewezen schepen Johnny Vangrieken en gewezen burgemeester Ludwig Vandenhove van Sint-Truiden zijn allesbehalve opgezet met de reactie van het huidig stadsbestuur op de klachten van de verenigingen, die in het Oud Atheneum in de Zoutstraat zitten. (1)

Zelfs als er heroïnespuiten gevonden worden, zijn wij blijkbaar nog altijd verantwoordelijk”, zeggen Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove. “Als er nu één zaak is waar burgemeester Veerle Heeren als hoofd van de lokale politie verantwoordelijk voor is, is het wel de drugsproblematiek.
Altijd grote uitleg en de verantwoordelijkheid afschuiven.
Alleen zij en niemand anders is verantwoordelijk voor het feit dat daar blijkbaar een 'drugskit' met heroïnespuiten en methadon een week lang gelegen hebben.

Wij hebben tijdens onze beleidsperiode tenminste gezorgd voor de huisvesting van de verenigingen met onder andere een aangepast subsidiereglement voor jeugd- en sportinfrastructuur en buurthuizen, het domein Terbiest, het Oud Atheneum, de Ursulinen site, het Hoflokaal op de Minderbroeders site, etc.
Sinds burgemeester Veerle Heeren burgemeester is, zijn alle reglementen afgeschaft en krijgen sommige - enkele - verenigingen al dan niet geld à tête du client, zijn het domein Terbiest en het Oud Atheneum gewoon verwaarloosd en zijn de plannen voor de Ursulinen en de Minderbroeders stilgelegd.
Misschien omdat het dossiers van 'ons' zijn.

Wij hebben het gebouw ven het Oud Atheneum gehuurd vanaf 1996 om het later aan te kopen.
Het was een bewuste beleidsmaatregel: enerzijds om verenigingen te huisvesten, anderzijds om de mogelijkheden vlakbij het administratief centrum voor eigen diensten uit te breiden. Het verbouwen van de linkervleugel tot het Huis van de Wereld is hier het mooiste voorbeeld van.
Wij hadden een duidelijke visie op het patrimonium van de stad Sint-Truiden."

Wij hebben in de loop van onze beleidsperiode serieus geïnvesteerd in het gebouw.

"Uit mijn geheugen", zegt Johnny Vangrieken, "onder andere:

  • restauratie van het volledige dak van het hoofdgebouw (om en bij de 200 000 euro);
  • aanpassing en vernieuwing van het sanitair op elke verdieping (om en bij de 50 000 euro);
  • verbouwen van de linkervleugel tot het Huis van de Wereld en aanpassing van de turnzaal en de voormalige doucheruimte (om en bij de 500 000 euro). Zo kan/kon de turnzaal ook gebruikt worden voor bepaalde sporten als 'kleine sporthal', bijvoorbeeld het schermen;
  • de betoelaging van de verenigingen op basis van het subsidiereglement voor de plaatsing van een toegangssysteem met badges;
  • het opsplitsen van de centrale verwarming in twee gedeeltes (nieuwe ketels voor Het Huis van de Wereld en de turnzaal);
  • de bestaande installatie qua centrale verwarming werd aangepast en officieel gekeurd en de radiatoren werden uitgerust met thermostatische kranen;
  • de verenigingen kregen materialen ter beschikking gesteld om hun lokalen op te frissen en zij zorgden met verf, ook ter beschikking gesteld door de stad Sint-Truiden, dat de gemeenschappelijke delen geverfd werden;
  • de verenigingen konden een beroep doen op de bestaande subsidiereglementen om hun lokalen te renoveren.

In de periode 2007-2012 hebben de werkzaamheden al 'gesputterd' door de situatie dat wij als sp.a feitelijk in de gemeenteraad in de oppositie zaten en onze coalitiepartners CD&V-Open Vld niet meer zo happig waren om nog verder te investeren in het gebouw. Nochtans stond voormalig VLD-schepen Miel Londoz mee aan de wieg van heel de operatie rond het Oud Atheneum.
Sinds 2013 is er helemaal niet meer geïnvesteerd in het gebouw en is het echt beginnen af te takelen. De gedeeltelijk afgebroken scheidingsmuur met de parking van het administratief centrum is hier het mooiste voorbeeld van."

Ludwig Vandenhove: "Het gebouw onveilig verklaard?
Net zoals enige tijd geleden de voetbalkantine van Sporting Aalst waar gelukkig (voorlopig?) een oplossing voor gevonden is.
Blijkbaar is dat een nieuw beleidsitem voor de burgemeester: gebouwen onveilig verklaren in plaats van er iets aan te doen.
Twee gelijkaardige dossiers, gewoon geen aandacht en verwaarlozing door het vorige en het huidige stadsbestuur onder leiding van Veerle Heeren.
Dat ze dat toch gewoon toegeeft.
Beleid is keuzes maken en het vorige en het huidige beleid kiezen duidelijk niet voor de verenigingen in tegenstelling tot de sp.a tijdens onze beleidsperiodes van 18 jaar.
Als ze alleen al maar een zwembad gebouwd hadden voor de baantjestrekkers en de scholen in plaats van het huidige luxe-project had de stad geld voor alle verenigingen."

Neen, voor dit stadsbestuur moeten de verenigingen wijken voor appartementen, zoals nu in de Zoutstraat.
Dat komt ervan als je denkt dat je ongestraft projecten denkt te kunnen bouwen en verbouwen, straten renoveren terwijl het nog niet echt nodig was/is, etc.
Eens raakt de stadskas leeg en dan moeten er eigendommen verkocht worden, een verarming voor de stad en voor de inwoners."

Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove: "Dit stadsbestuur moet zorgen dat op korte termijn de nodige aanpassingen aan het Oud Atheneum gebeuren, zodat de veiligheid gegarandeerd wordt. Geen enkele private eigenaar laat haar/zijn eigendom verkommeren, de stad Sint-Truiden blijkbaar wel.
De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid moet de verenigingen van het Oud Atheneum en het domein Terbiest ofwel zekerheid bieden op de huidige locatie, ofwel een geldig alternatief bieden.
De oefening voor de herbestemming van gebouwen moet snel gebeuren (onder andere het vroegere 't Meiland, het gedeelte Sint-Rita school in het vroegere 'weeshuis', de vroegere academie voor Muziek en Woord in de Leopold II-straat, de Minderbroeders site; etc.). Of volgt er gewoon een uitverkoop zonder aan de verenigingen te denken?

Nogmaals: stop met dat natrappen, de burger is verstandiger dan dat en steun de verenigingen."

Foto: Eddy Kellens