Potlood

Laat de burger (opnieuw) stemmen met potlood.
Niet (meer) elektronisch, niet via internet, geen studies (meer) rond doen. (1)

Laat MENSEN stemmen op papier, laat MENSEN die stemmen tellen.
Dat is het meest veilig en geeft het minste kans op fraude.