Pesticiden in de landbouw

Gaat Vlaanderen meer inspanningen doen tegen het gebruik van pesticiden bij professionele gebruikers, lees de Vlaamse landbouw?

Dat was het uitgangspunt van de vraag van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove aan minister van Landbouw Hilde Crevits op woensdag 11 december 2019 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

"Ik heb mij voor mijn vraag gebaseerd op onder andere een onderzoek bij de mezenpopulatie in Vlaanderen van de vzw Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en de vzw Vogelbescherming Vlaanderen en op een grootschalig Duits onderzoek", aldus Ludwig Vandenhove.

Minister Hilde Crevits zei dat er in Vlaanderen nog geen echte grondige studies gedaan zijn en dat er in de door mij geciteerde resultaten niet echt een causaal verband is te maken tussen de hoeveelheid aanwezige pesticiden en de landbouw.

"Wat houdt de minister tegen om in Vlaanderen de nodige studies te laten uitvoeren?
Het is algemeen geweten dat er fruittelers en landbouwers zijn (een minderheid? de cowboys?), die nog steeds verkeerde sproeistoffen gebruiken. 

En zich altijd verstoppen achter het Europees beleid.
Niets belet ons om in Vlaanderen meer en het beter te doen dan op Europees niveau.

En de handhaving?

Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel in Vlaanderen om tot een globaal pesticiden beleid te komen dat performant gehandhaafd wordt.
Ik zal hier blijven op hameren."

Op www.vlaamsparlement.be kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen.