Overstromingsgevoelig gebied in Gelinden (Sint-Truiden) 2 meter opgehoogd

“Schandalig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Waar is de opvolging en het toezicht vanuit de stad Sint-Truiden, waar is de handhaving bij de stad Sint-Truiden?”

“Begin juli 2018 kreeg fractieleider Filip Moers een telefoon van een bezorgde inwoner met de vraag of de ophoging van het lagergelegen gebied aan de Thewissteeg vergund was.
Hij stuurde onmiddellijk een mail naar de stad met die vraag.
Tot op vandaag is er nog steeds geen antwoord en heeft het college van burgemeester en schepenen nagelaten van stappen te ondernemen.

Onvoorstelbaar: welke ellende hebben de buurtbewoners in het algemeen en de inwoners van het Akkerhof in het bijzonder niet al gekend bij hevige regenval?  De huidige werken in de Populierenstraat, Ovelingen en Vrijheersstraat (gescheiden riolering en aanleg wachtbekken) moeten onder andere hiervoor een oplossing bieden. En dan juist bij die werken tegen wateroverlast gebeurt dit!”

 

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verschenen is in Het Belang van Limburg van woensdag 18 juli 2018 (p. 17).

 

 

Zie onder andere Aannemer dumpt grond op privaat perceel in overstromingsgevoelig gebied. Het Nieuwsblad / Limburg, 18-07-2018, p. 1.

Zie ook Uitbetaling subsidie voor erosiewerken in Sint-Truiden (Gelinden) goedgekeurd van 20-04-2018 op deze website.