Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en LSM ondertekend

Op vrijdag 23 februari 2018 werd in de ambtswoning van Gouverneur Herman Reynders (Lombaardstraat 25, Hasselt) de nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse regering en de provincie Limburg met betrekking tot de Stichting Limburgs Sterk Merk (LSM) officieel ondertekend.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was erbij als lid van de Raad van Beheer en het Directiecomité.

"Een goede zaak voor Limburg", zegt Ludwig Vandenhove. "Maar zulke specifieke instrumenten voor Limburg mogen geen alibi zijn dat wij niet ons rechtmatig aandeel krijgen qua financiering en subsidies op de diverse beleidsdomeinen.
Limburg moet gewoon krijgen waar het recht op heeft en LSM-middelen mogen niet gebruikt worden voor dossiers, waar Vlaanderen zijn engagement niet nakomt.

Alle projecten die nu gesubsidieerd worden, worden financieel gecontroleerd, zodat het geld echt gebruikt wordt waarvoor het gevraagd en goedgekeurd wordt.
Alle controles gebeuren achteraf en gaan nu enkel over het feit of het geld goed besteed is waarvoor het is toegekend. Er gebeurt echter nooit een inhoudelijke evaluatie over de maatschappelijke opportuniteit van de projecten en/of wat ze sociaal(-economisch) en/of qua tewerkstelling opleveren voor Limburg.
Persoonlijk ben ik daar voorstander van.

De insteek dat het over gemeenten en/of duurzame infrastructuurwerken gaat, is voor mij belangrijk. Zo blijft het geld bij de overheid en/of is er een sterk macro-economisch effect (onder andere voor de bouwsector)."

Hieronder vindt u het persbericht.Zie ook LSM legt verdeling extra middelen voor onderwijs vast van 28-02-2017 op deze website.