Opnieuw meer militairen in Sint-Truiden!

Omwille van de uitbreiding van Saffraanberg en het belang ervan voor de stad Sint-Truiden is er dit jaar gekozen om de jaarlijkse ‘erkenning van de promoties’ uitzonderlijk op de Grote Markt te laten plaatsvinden.
Iedereen is welkom op donderdag 25 oktober 2007 om 19.00 uur.


Sint-Truiden gaat in België en Vlaanderen door als de meest militairvriendelijke stad.
Dit is uiteraard niet toevallig.
Het is een gezegde dat komt van de vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst - toen de dienstplicht nog bestond - in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd (geweest) zijn.
Sinds ik burgemeester ben vanaf 1 januari 1995 heb ik deze titel geclaimd en hebben we ons imago van militairvriendelijke stad via diverse initiatieven nog versterkt.Er is de organisatie van de tweejaarlijkse internationale taptoe op de Grote Markt, waarbij het stadsbestuur en de militaire basissen in Beauvechain en Saffraanberg nauw samenwerken, er is het partnerschap tussen de basis Beauvechain en de stad Sint-Truiden en er is de vestiging van het Historisch centrum luchtmachtbasis Brustem, het vroegere militaire museum van de basis Bevingen en Brustem, in de abdijsite waar jaarlijks om en bij de 5 000 bezoekers komen.
Belangrijk in dit verband is ook de oprichting van het Comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), waarbij de stad Sint-Truiden bevoorrechte partner is van de federale overheidsdienst (FOD) Defensie, die jaarlijks enkele activiteiten organiseert voor actieve en gepensioneerde militairen. Onder andere de Militaire Academie, waarbij er een tweetal maal per jaar bekende sprekers rond militaire en/of internationale thema’s uitgenodigd worden in de Academiezaal, kadert hierin.
Sint-Truiden is tot nu toe de enige stad in België, die zo’n samenwerkingsovereenkomst in het kader van de openheid van het leger naar de maatschappij toe, heeft.

De militaire aanwezigheid in onze stad is nog toegenomen, vermits de Koninklijke Technische School Saffraanberg sinds september 2007 uitgebreid werd tot de Koninklijke School voor Onderofficieren. De onderofficierenscholen van Zedelgem en Dinant sloten immers de deuren en Saffraanberg herbergt nu de enige onderofficierenschool van het land.

Op bepaalde momenten zullen er niet minder dan 1 200 studenten in Saffraanberg verblijven.
Het gaat hierbij om jonge mensen, die kiezen voor een carrière in het leger, maar evenzeer om militairen van andere basissen, die zich op Saffraanberg (kortlopend) komen bijscholen.
Na deze uitbreiding zijn er op Saffraanberg om en bij de 630 personeelsleden tewerkgesteld.
Ook is er uiteraard de onrechtstreekse tewerkstelling via onder andere de middenstand en de horeca.

Militaire tewerkstelling betekent vaste tewerkstelling en is dus voor de regio en de stad economisch belangrijk. Bovendien is de kans reëel, indien je een militaire basis op je grondgebied hebt, dat er nog meer militaire tewerkstelling komt.
Gezien de toenemende activiteit op Saffraanberg, zal er bijvoorbeeld een militair oefenterrein aangelegd worden op de voormalige basis van Brustem.

Omwille van de uitbreiding van Saffraanberg en het belang ervan voor de stad Sint-Truiden is er dit jaar gekozen om de jaarlijkse ‘erkenning van de promoties’ uitzonderlijk op de Grote Markt te laten plaatsvinden.
Iedereen is welkom op donderdag 25 oktober 2007 om 19.00 uur.
Je zal er zeker niet alleen zijn. Op uitnodiging van de basis van Saffraanberg en de stad Sint-Truiden zullen immers talrijke familieleden van de nieuwe studenten uit heel België van ‘s middags al onze stad aandoen en toeristische bezienswaardigheden bezoeken.

Tot donderdag 25 oktober 2007!