Opening academie-/schooljaar Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) Saffraanberg!

Op vrijdag 10 oktober 2008 is het academie-/schooljaar 2008-2009 officieel geopend met een militaire parade. In militaire termen wordt ook gesproken van ‘Erkenning van de Promotie 2008’/>.

Dit jaar zijn in totaal een 430-tal leerlingen ingeschreven: 69 leerlingen in het Departement Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School (VDKMS), 40 kandidaten beroepsonderofficieren in het Departement Academische Vorming, 35 leerlingen techniek Sociale en Militaire Wetenschappen, 87 leerlingen voor de algemene technische opleiding en tot slot 199 leerlingen in het centrum voor Basisopleiding Kader van de kandidaat beroepsofficieren.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was (uiteraard) aanwezig op deze plechtigheid.
“Hiermee wordt nog maar eens de aandacht getrokken op het belang van de KSOO voor de stad Sint-Truiden, en qua rechtstreekse militaire tewerkstelling, én qua onrechtstreekse (economische) impact. Bovendien is militaire tewerkstelling (relatief) vaste tewerkstelling, die weinig of niet onderhevig is aan de economische conjunctuur.”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Bijzonder bij deze promotie is dat Truienaar en eerste sergeant-majoor René Lambrechts, gesneuveld op 10 juni 1944 in/> Hasselt, peter is van deze Promotie 2008.
De René Lambrechtsstraat in Sint-Truiden is naar hem genoemd en naar aanleiding van zijn 100e geboortedag op zondag 30 november 2008 zullen er een aantal initiatieven rond zijn persoon plaatsvinden samen met het plaatselijk buurtcomité, de oudstrijdersverenigingen en de stad Sint-Truiden.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> schreef het voorwoord voor de programmabrochure voor de 'Erkenning van de Promotie 2008'.
U kan de integrale versie hieronder lezen.

Voorwoord burgemeester

Sint-Truiden is de meest militairvriendelijke stad van België.
Deze titel is zeker niet uitgevonden door de Truienaren zelf.
Het is een gezegde dat komt van de vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd (geweest) zijn.

Ondanks het spijtig dichtgaan van de militaire basis in Brustem in 1996, slagen wij erin om deze eer als meest militairvriendelijke stad van België hoog houden.
Dit doen we onder andere door het gezamenlijk organiseren van talrijke initiatieven zoals de tweejaarlijkse taptoe, een engagement tussen de militaire basissen van Saffraanberg en Beauvechain, dat de vriendschapsbanden met de stad telkenmale verstevigt. Ook de oprichting van het comité Burgerlijk Militaire Samenwerking (of kortweg comité BMS), dat jaarlijks enkele activiteiten organiseert voor actieve en gepensioneerde militairen, kadert in de goede samenwerking van het stadsbestuur met de militaire overheid.
In deze goede militaire contacten past ook de vestiging van het Historisch centrum luchtmachtbasis Brustem - het vroegere museum van de basis van Bevingen en Brustem - in de abdijsite in het centrum van de stad. Ook op Saffraanberg is een dergelijk museum te bezoeken.

Door de uitbreiding van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) - de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Zedelgem en Dinant - is de militaire aanwezigheid in onze stad sinds september 2007 nog toegenomen.
Op bepaalde momenten zijn er niet minder dan 1200 studenten in Saffraanberg, hetgeen een uitbreiding betekent van de militaire tewerkstelling, maar ook voor de stad Sint-Truiden een bijkomende economische troef is.

Als burgemeester heet ik de nieuwe studenten en hun families van harte welkom in Sint-Truiden en hoop hen nog vaak tegen te komen op de vele activiteiten die in onze stad georganiseerd worden.
Als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers - en als zoon van een gewezen beroepsmilitair op Saffraanberg - zal ik er persoonlijk voor zorgen dat de militaire tewerkstelling maximaal behouden blijft en dat het leger voldoende middelen krijgt om zijn takenpakket naar behoren te kunnen uitvoeren.

Tot slot wens ik alle studenten onderofficier veel succes in hun opleiding.

Ludwig Vandenhove
/>burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
voorzitter kamercommissie voor de Landsverdediging