Op werkbezoek in Maasmechelen in het kader van project Werfgoed

Op woensdag 4 juli 2018 bezocht gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove de familie Ciarlo-Piras, Lucien Schalenborghlaan 1 in Maasmechelen (Tuinwijk) in het kader van het project Werfgoed.

Het Limburgse pilootproject Werfgoed - één van acht Vlaamse proeftuinen in de bouwsector – begeleidde tussen 2014 en 2018 de energetische renovatie van een aantal geselecteerde woningen en wijken in diverse Limburgse gemeenten.  

Werfgoed begeleidde de bewoners/eigenaars doorheen het renovatieproces met financieel, juridisch, technisch en organisatorisch advies. 
Door een collectieve aanpak van meerdere woningen, een integrale begeleiding van de (ver)bouwers en een gecoördineerde samenwerking tussen professionals in een bouwteam wordt het renovatieproces vereenvoudigd waar dat mogelijk en wenselijk is”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"De vzw Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) en de vzw Steunpunt Opbouwwerk (Stebo) gingen samen met partners - Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt (UHasselt), Onesto, Knauff, Skilpod, Viesmann, Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de provincie Limburg en de gemeenten Houthalen-Helchteren en Maasmechelen - in Limburg aan de slag.

De bevindingen en analyses van deze testcases mondden onder andere uit in nieuwe methodieken die op dit moment al in heel Limburg worden uitgerold. Zo kunnen er gestandaardiseerde adviesformules ontwikkeld worden die Bijna EnergieNeutraal (BEN)-renovaties van particuliere woningen op grote schaal mogelijk, minder complex en goedkoper maken.

Het was ook een plezante ontmoeting met de heer Gian-Carlo Ciarlo, een echte Italiaanse Belg."

Hieronder vindt u het persbericht.
Zie onder andere Werfgoed ontwikkelt nieuwe begeleidingsmethodiek voor particuliere renovatie. www.dubolimburg.be, 04-07-2018.

Zie ook ‘Beter renoveren’ van 16-03-2018 en 1 000ste renovatieadvies van de Huisdokter gevierd van 15-12-2017 op deze website.

Foto: Dubolimburg - v.l.n.r.: Karen Smets (Dubolimburg) - Debby De Krem (Stebo) - Stéphanie Lieten (Stebo)  - Johnny Vanderheyden (Vajo Dakwerken) – gedeputeerde Ludwig Vandenhove – Gian-Carlo Ciarlo (eigenaar)

 

Tags: