Ontgoocheld en verbaasd

"Ja, ik ben ontgoocheld, maar ook verbaasd dat Groen uiteindelijk beslist heeft om volgend jaar op zondag 14 oktober 2018 alleen naar de kiezer te trekken in Sint-Truiden", zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. (1) (2)

"Ontgoocheld.
Het is mijn overtuiging dat we in een rechts, conservatief Vlaanderen leven - ik merk en voel het elke dag - en dat de progressieve krachten daarin op dit ogenblik sterk in de minderheid zijn.
Om daar verandering in te brengen, is het volgens mij noodzakelijk dat we met alle linkse en progressieve krachten samenwerken en niet in te verspreide slagorde opererenDit kan en moet gebeuren rond concrete dossiers en situaties, maar ook structureel.
Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor mij ideaal om zulke samenwerkingsverbanden te creëren.
Enerzijds zijn het de verkiezingen die het meest leven bij de bevolking, omdat het over hun eigen straat, buurt, leefomgeving gaat. Anderzijds gaat het over lokale politieke thema's, waarover er weinig meningsverschillen zijn en dus niet over fundamentele maatschappelijke onderwerpen. Tot slot zijn gemeenteraadsverkiezingen het ideale niveau om experimenten te doen. Ja, ik droomde van een brede linkse, progressieve lijst, waarin ook PVDA zijn plaats heeft. Ik ben immers een politieker die ideeën ook altijd zoveel mogelijk probeert in de praktijk te vertalen en er niet enkel over praat.
In die zin is het opnieuw een verkeken kans.

Verbaasd. 
Wij hebben de laatste weken zeer intensief overleg gehad tussen Groen en sp.a en hadden een vrij gedetailleerd akkoord over een Rood-Groen project voor Sint-Truiden, een duidelijk alternatief voor het huidig beleid.
Er was zelfs al een datum - donderdag 7 september 2017- om de samenwerking officieel bekend te maken.
Er was al een perstekst, afspraken over de campagne, gezamenlijke activiteiten, financiën, gezamenlijke vergaderingen, etc.
De sp.a-fracties in de gemeente- en in de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad hadden reeds hun akkoord gegeven en Groen zou dat doen op dinsdag 29 augustus 2017. En dan wordt dat voorstel tot samenwerking weggestemd door een kleine meerderheid en vernemen wij dat 2 dagen nadien al via de pers zonder dat we onze eigen sp.a-mensen hebben kunnen informeren.
Ik wil mij uiteraard niet moeien met de interne keuken van Groen, maar het is een gewoonte in de politiek - maar ook op andere maatschappelijke vlakken - dat je onderhandelaars vertrouwen geeft en ze achteraf niet 'afschiet'.
Dit is wat nu gebeurt met Groen.

Gedane zaken nemen echter geen keer.
Wij zullen nu als sp.a op eigen kracht naar de kiezer trekken met een OPEN, PROGRESSIEVE lijst, waarop iedereen welkom is en die in brede zin het Rood-Groene gedachtengoed deelt.
Wij zijn kandidaat om de stad Sint-Truiden opnieuw te besturen, zoals we dat gedurende 18 jaar gedaan hebben tussen 1995 en 2012: dichtbij en tussen de mensen, maximale betrokkenheid van de burger, betaalbare en realiseerbare projecten op mensenmaat, onze natuurlijke rol als centrum van Haspengouw spelen via het gevoerde beleid (niet via dure promotie), de stad inhoudelijk besturen met een duidelijke visie.

Programma's, partijen mogen dicht bij elkaar zitten, er mogen sluitende afspraken zijn over plaatsen op de lijst en eventuele mandaten, maar voor mij is nog maar eens bewezen dat politiek een zaak van mensen is: begrijpen mensen elkaar?, kunnen ze goed samenwerken?. Ja, en Groen gaat algemeen door als een progressieve partij, maar ook daar zitten conservatieven die eerder voor status quo zijn.
Dit is nog maar eens bewezen bij deze geplande kartelvorming.

Even in herinnering brengen: indien Groen in 2012 samen met sp.a een kartel had gevormd, net zoals in 2006, was sp.a-Groen de sterkste partij geweest en was de huidige CD&V-Open Vld-meerderheid mathematisch niet mogelijk geweest.
Gaan we nu weer dezelfde weg op?

Het sp.a-beleid qua groen, natuur, duurzaamheid, klimaatneutraliteit gedurende de 18 jaar dat ik burgemeester was in Sint-Truiden mag gezien worden en over mijn realisaties als gedeputeerde van Leefmilieu moet de burger maar oordelen.

Ontgoocheld, verbaasd, maar strijdvaardig!

 

(1) Radio 2 Limburg, avondjournaal, 31-08-2017.
(2) Groen op eigen kracht naar de verkiezingen. Het Belang van Limburg, 01-09-2017, p. 28.

Zie ook Kartel sp.a-Groen? van 04-05-2015 op deze website.