Ombudsvrouw/-man

Bart Weekers

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en de stad Sint-Truiden hebben een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar afgesloten met de Vlaamse Ombudsdienst.
Vlaams ombudsman Bart Weekers kwam toelichting geven tijdens de vergaderingen van maandag 17 juni 2019.

De bedoeling is "zorgvuldig om te gaan met meldingen en klachten en een grondige, klantvriendelijke en uniforme aanpak verzekeren".

"Voor mij mag het allemaal, maar enthousiast ben ik er niet over", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Voor mij zijn het instrumenten, waarachter verkozen politici zich kunnen verstoppen en die hen verder van de burger doen afstaan.
Klachten moeten zo snel mogelijk bij de politici en/of het bevoegde personeel terechtkomen, zodanig dat die ze kunnen trachten op te lossen en er eventueel in hun toekomstig beleid rekening kunnen mee houden."

Als sp.a fractie hebben wij ons onthouden inzake het reglement qua klachtenbehandeling.
De redenen?
"Anonieme klachten worden niet aanvaard, klachten verjaren na 1 jaar, klachten kunnen pas ingediend worden als alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput en het persoonlijk belang moet aangetoond worden", zei sp.a fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraad van maandag 17 juni 2019.

Klachten kunnen gemaild worden naar ombudsman@sint-truiden.be.

www.vlaamseombudsdienst.be

Foto: photo_news - hln.be