Oefenterreinen reddingshonden: het vervolg

“Ik blijf aandringen op meer aandacht voor het op een meer structurele manier inschakelen van honden in het Belgische veiligheidsbeleid”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Dat geldt onder andere voor reddingshonden.
In een vorige mondelinge vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir had deze mij toegezegd om te bekijken in welke mate ernstige particuliere initiatieven gebruik zouden kunnen maken van domeinen, die onder het Agentschap Natuur en Bos (ANB) of andere Vlaamse instellingen ressorteren.
Vermits er weinig concrete vooruitgang op het terrein is, heb ik nu een schriftelijke vraag gesteld.

Ik kan minister Zuhal Demir volgen als ze zegt dat er enkel een uitzondering van toepassing is qua toegankelijkheid voor professionele opleidingen van politiehonden en speurdershonden. Vandaar mijn pleidooi om werk te maken van een éénvormige certificering van alle kandidaten-reddingshondenteams door erkende politiescholen, bijvoorbeeld telkens voor één jaar en mogelijks elk jaar te vernieuwen.

Conclusie: nog veel werk aan de winkel!”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.