OCMW voor dieren: er bestaan al initiatieven, waarom speelt de stad Sint-Truiden daar niet op in?

Schepenen Hilde Vautmans (Open Vld) en Ingrid Kempeneers (CD&V) van Sint-Truiden pleiten voor de oprichting van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor dieren.

Geen probleem voor mij”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar er bestaan ter zake al heel wat specifieke initiatieven, kennen ze die dan niet?
Het gaat over twee elementen, armoede en dierenwelzijn, die mij nauw aan het hart liggen. Dus op mijn steun kunnen ze rekenen. Maar als gewezen gedeputeerde van Dierenwelzijn heb ik op dat vlak al een aantal initiatieven genomen.
Waarom ondersteunt de stad Sint-Truiden deze acties niet in plaats van te spreken over iets nieuws, over ‘een OCMW voor dieren’?”

De aanleiding is een dierenarts, die geweigerd heeft een hondje -Bumba- te behandelen, omdat het baasje niet kon betalen. (1)
“Ja, dat gebeurt”, zegt Ludwig Vandenhove.
Dat is precies de reden waarom ik als gedeputeerde van Dierenwelzijn een regelmatig overleg opgestart was met de Limburgse Dierenartsenvereniging
Ik hoop dat mijn opvolger Bert Lambrechts dat verderzet. En natuurlijk kan zoiets navolging krijgen op regionaal (bijvoorbeeld Haspengouw) of kantonnaal (bijvoorbeeld Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden) of lokaal vlak.
Dan kunnen over dat soort situaties de nodige afspraken gemaakt worden.
Ik kan niet concreet oordelen over het concrete dossier van Bumba, maar net zoals een dokter bij een mens moet een dierenarts hulp verlenen aan een dier in nood.

Ik heb in 2018 het initiatief genomen om vanuit de provincie Limburg de vzw Beestig Wijs financieel te ondersteunen met 12 000 euro om het project ‘Mens en dier’ te helpen.
Dit pilootproject ‘Mens en dier’, heeft precies de bedoeling voor begeleiding te zorgen in moeilijke situaties om dierenverwaarlozing, inbeslagname of afstand van het huisdier te vermijden.
De vzw Beestig Wijs werkt nauw samen met dierenasielen om dat specifieke probleem aan te pakken.
Het betreft een eigen manier van handelen. Bovendien kunnen dezelfde vrijwilligers van de dierenasielen dit er niet meer bijnemen.

Uit deze financiering vanuit de provincie Limburg is het contact ontstaan met de Prins Laurenstichting. En van daaruit is in augustus 2018 besloten tot de oprichting van het eerste Limburgs huisdierendispensarium in een samenwerking van de Prins Laurentstichting, de vzw Beestig Wijs, de stad Hasselt en de provincie Limburg.

Er zijn in Vlaanderen en in Limburg ook al heel wat zogeheten ‘voedselbanken’ voor huisdieren.
Het gaat om specifieke vrijwilligersorganisaties, die meestal los werken van armoedeverenigingen voor gezinnen en personen. Hierbij gaat het eveneens om bijzondere doelgroepen en een bijzondere aanpak. Niet te vergelijken dus met bijvoorbeeld Sint-Vincentius.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil geld uittrekken voor een zekere financiering van dierenasielen. Een goede zaak, maar in die zin heb ik al enkele malen gepleit om tevens middelen te voorzien voor de specifieke aanpak van dieren van kansarmen.

Tot nu toe weigert de minister van daar op in te gaan, maar ik zal daar blijven voor ijveren.

Besluit: goed dat de stad Sint-Truiden iets wil doen aan het toenemende probleem van armoede en huisdieren. Maar waarom niet inspelen, bijvoorbeeld via een financiële ondersteuning, op bestaande goed werkende initiatieven in plaats van iets nieuws op te starten? En de meerderheidspartijen in Sint-Truiden- CD&V, Open Vld en N-VA-maken deel uit van de Vlaamse regering en de Limburgse deputatie.
Waar wachten Hilde Vautmans en Ingrid Kempeneers op om op die niveaus te pleiten om de door mij genomen acties te ondersteunen?”